« Tilbake (Artikler)

Utrarbeiding av resultatregnskap og balanse

Forberedelse og innsending av årsregnskapet er en årlig prosess som alle bedrifter må gjennomgå. Dette innebærer en grundig gjennomgang og utarbeidelse av to nøkkelkomponenter i regnskapet: resultatregnskapet og balansen. Disse dokumentene gir verdifull innsikt i bedriftens økonomiske ytelse og stilling.

Resultatregnskapet: Viser bedriftens økonomiske ytelse

Resultatregnskapet, også kjent som driftsregnskapet, viser bedriftens inntekter og utgifter over en bestemt periode, vanligvis et regnskapsår. Det gir en oversikt over hvordan bedriften har tjent og brukt sine penger, og resulterer i nettoresultatet (overskudd eller underskudd).

Utarbeidelse av Resultatregnskapet

 • Inntektsregistrering: Alle inntektskilder, som salgsinntekter, tjenesteinntekter og andre inntekter, skal registreres. Dette inkluderer både kontantinntekter og kreditinntekter.
 • Utgiftsregistrering: Registrer alle utgifter bedriften har hatt, inkludert varekostnader, lønnskostnader, leiekostnader, markedsføringskostnader og andre driftsrelaterte utgifter.
 • Beregning av bruttoresultat: Trekke varekostnadene fra salgsinntektene for å finne bruttoresultatet.
 • Nettoresultat: Trekke alle driftsutgifter fra bruttoresultatet for å beregne nettoresultatet før skatt. Deretter trekkes skatter for å finne nettoresultatet etter skatt.
resultatregnskap

Balansen: En oversikt over bedriftens finansielle stilling

Balansen viser bedriftens økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved utgangen av regnskapsåret. Den omfatter eiendeler, gjeld og egenkapital, og hjelper til med å vise den finansielle helsen til bedriften.

Utarbeidelse av balansen

 • Eiendeler: List opp alle bedriftens eiendeler, både omløpsmidler (som kontanter, kundefordringer og lager) og anleggsmidler (som bygninger, utstyr og patenter).
 • Gjeld: Oppgi all gjeld, inkludert kortsiktig gjeld (som leverandørgjeld og kortsiktig lån) og langsiktig gjeld (som langsiktige lån og obligasjoner).
 • Egenkapital: Inkluder egenkapitalen, som representerer eierens krav på bedriftens midler etter at alle forpliktelser er betalt.
 • Balanseligning: Sørg for at balansen balanserer, det vil si at summen av eiendeler er lik summen av gjeld pluss egenkapital.

Forberedelse til innsending av årsregnskapet

 • Revisjon og kontroll: Gjennomgå og kontroller alle tall og posteringer for nøyaktighet.
 • Dokumentasjon: Samle og organisere alle støttedokumenter som fakturaer, kvitteringer og bankutskrifter som bevis på de registrerte transaksjonene.
 • Innsending: Forbered årsregnskapet for innsending i henhold til regnskapsloven og andre relevante forskrifter. Dette kan inkludere innsending til skattemyndighetene, Brønnøysundregistrene og andre relevante instanser.

Utarbeidelse og innsending av årsregnskapet er en viktig prosess som krever nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer. Ved å nøye forberede og gjennomgå resultatregnskapet og balansen, kan bedrifter gi en nøyaktig representasjon av sin økonomiske ytelse og stilling. Denne prosessen hjelper ikke bare i overholdelse av regnskapsstandarder, men gir også verdifull innsikt for bedriftsledere, investorer og andre interessenter.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. 10 smarte triks for fakturering
 2. 218 000 dårlige betalere i Norge
 3. 3 tips for enkelt regnskap
 4. Årsavslutning og forberedelse til årsregnskapet
 5. Årsberetningen
 6. Årsoppgjør AS
 7. Årsoppgjør dokumentasjon
 8. Årsoppgjør ENK
 9. Behandlingstid Brønnøysundregistrene
 10. Beregning og rapportering av merverdiavgift
 11. Betalingsfrist på faktura
 12. Billigste regnskapsprogram
 13. Blank faktura
 14. Bloggere må ha fakturaprogram
 15. Bytte fakturaprogram
 16. Debet Faktura – hele Norges fakturaprogram
 17. Debet Faktura Pluss
 18. Debet Regnskap
 19. Debet Regnskap webinar
 20. Debets innsamling barnehjem
 21. Egeninkasso
 22. Elektronisk faktura
 23. Én innlogging
 24. Endre navn på aksjeselskap
 25. Enkelt fakturaprogram
 26. Enkelt regnskapsprogram
 27. Enkeltsaker inkasso
 28. Er du en god leder?
 29. Faktura fra privat til bedrift
 30. Faktura på nett
 31. Faktura pdf gratis
 32. Fakturabehandling
 33. Fakturablankett
 34. Fakturagrunnlag
 35. Fakturakontroll
 36. Fakturamal
 37. Fakturanummer
 38. Fakturaoppsett
 39. Fakturaprogram
 40. Fakturaprogram best i test
 41. Fakturaprogram for barnehager
 42. Fakturaprogram for foreninger
 43. Fakturaprogram for grundere
 44. Fakturaprogram for håndverkere
 45. Fakturaprogram for idrettslag
 46. Fakturaprogram til Mac
 47. Fakturaregler for privatpersoner
 48. Fakturasystem
 49. Fakturaunderlag
 50. Fakturering
 51. Fakturering og skatt for privatpersoner
 52. Faktureringsprogram
 53. Faktureringssystem
 54. Flere fakturaer på samme inkassosak
 55. Fordeler med gratis fakturaprogram
 56. Forliksklage
 57. Forsinkelsesrente
 58. Forskjellen mellom egeninkasso og et inkassobyrå
 59. Forståelse av aktiva, passiva og egenkapital
 60. Forståelse av debet og kredit
 61. Føre regnskap selv
 62. Føring av bilag for kjøp, salg, kvitteringer og banktransaksjoner
 63. Frilanser
 64. Frister for næringsdrivende
 65. God inkassoskikk
 66. Gratis fakturamal
 67. Gratis fakturaprogram
 68. Gratis regnskapsprogram
 69. Grunnleggende om inngående balanse
 70. Grunnleggende om lønnskjøring
 71. Gruppefaktura
 72. Guide til bruk av Debet Regnskap
 73. Håndtering av kontanttransaksjoner og bankutskrifter
 74. Husleie og kontingenter
 75. Hva er forliksrådet?
 76. Hva er regnskap og hvorfor er det viktig?
 77. Hvordan registrere betalingsanmerkning?
 78. Idrettslag og foreninger
 79. Inkasso forliksrådet
 80. Inkassobyrå
 81. Inkassobyråene kan ikke tvangsinndrive penger
 82. Inkassofirma
 83. Inkassogebyr
 84. Inkassoregistrering
 85. Inkassoregler
 86. Inkassosalær
 87. Inkassoselskap
 88. Inkassosystem regnskapsførere
 89. Inkassotjenester
 90. Innsending av årsregnskap og skattemelding
 91. Innsigelse på krav, hva gjør jeg?
 92. Integrert fakturaprogram
 93. Introduksjon Debet Regnskap
 94. Jobb som frilanser
 95. Klage på faktura
 96. Kontant- og periodiseringsprinsippet
 97. Krav om Foretaksregisteret på faktura
 98. Kredittinformasjon
 99. Kredittsjekk
 100. Kredittsjekk av bedrifter
 101. Kredittsjekk av privatpersoner
 102. Lage faktura gratis
 103. Lage faktura i word
 104. Lage kvittering
 105. Lenker til informasjon om inkasso
 106. Lover som omhandler egeninkasso
 107. Lønnsprogram
 108. Løpende AS micro
 109. Løpende AS Micro med lønn
 110. Løpende ENK Micro
 111. Masseutsendelse
 112. Merverdiavgift (MVA) og Skatteregler: Registrering for MVA
 113. Namsfogden
 114. Næringsdrivende
 115. Nettbasert fakturaprogram
 116. Nettjeneste for egeninkasso
 117. Ny forsinkelsesrente
 118. Ny skattemelding 2023
 119. Nye gebyrsatser 2011
 120. Nye gebyrsatser 2023
 121. Online faktura
 122. Online regnskapsprogram
 123. Oppgrader til egeninkasso
 124. Oppsett av regnskapskategorier og kontoplan
 125. Oppsummering av inkassoforskriften
 126. Organisasjonsnummer for å fakturere?
 127. Organisering av finansielle dokumenter
 128. Oversikt og rapporter
 129. Oversikt over regnskapsprosessen
 130. Økonomitips til frilansere
 131. Postlegging
 132. Pressemelding: Vekst i inkassosaker
 133. Privatinkasso
 134. Rabatt inkasso
 135. Rapportering og innsending av A-melding
 136. Registrering av inngående balanse
 137. Regnskapsfører
 138. Regnskapsfører pakker
 139. Regnskapsprogram
 140. Regnskapsprogram aksjeselskap
 141. Regnskapsprogram for foreninger
 142. Regnskapsprogram for håndverkere
 143. Regnskapsprogram for små bedrifter
 144. Regnskapsprogram med fastpris
 145. Regnskapsprogram til holdingselskap
 146. revisjonsplikt for aksjeselskaper
 147. Saksgang mot bedrifter
 148. Saksgang mot privatpersoner
 149. Samordnet registermelding
 150. Selskapets 
lovpålagte 
protokoller
 151. Selskapets ledelse
 152. Selskapskapitalen Aksjeloven
 153. Send EHF-Faktura med Debet Faktura
 154. Send regning med Debet Faktura
 155. Sende faktura årskontigent
 156. Sende faktura som frilanser
 157. Sende faktura som privatperson
 158. Sende inkasso som privatpersion
 159. Sjekkliste styrets organisering
 160. Skatt som frilanser
 161. Skatteregler
 162. Skybasert regnskapsprogram
 163. Starte egen bedrift
 164. Steg-for-Steg guide inngående balanse
 165. Stiftelsesdokumenter for AS
 166. Svindlet på Finn.no
 167. Tingsinnskudd
 168. Tips for fakturaprogram
 169. Total
 170. Trenger du hjelp eller bistand til inkassoprosessen?
 171. Unngå feil på faktura
 172. Utarbeiding av resultatregnskap og balanse
 173. Utestående faktura
 174. Utestående husleie
 175. Utleggsforretning
 176. Vedtekter
 177. Velge riktig regnskapssystem
 178. Webfaktura