Effektivt og solid
inkassoprogram

Sliter du med utestående fakturaer?
Prøv et solid og effektivt inkassoprogram

Gå til prisoversikt Bestill Debet Inkasso nå

Utestående fakturaer?
Benytt statens innkrevingsmetode

Debet Inkasso benytter egeninkasso, lovverkets raskeste metode for innkreving av utestående krav.

Saksgangen er kun Inkassovarsel » Betalingsoppfordring » Utleggsforretning/konkursvarsel.

Inkassovarsel og betalingsoppfordring har 14 dager betalingsfrist. Etter 30 dager kan kravet tvangsinndrives.

Start innkrevingen

Du starter en inkassosak med å legge inn fakturanummer, forfallsdato og sum. Du kan også velge om du ønsker å legge inn tidligere sendte purringer eller inkassosaker samt gebyrbeløp for disse.

Deretter får tilgang til å skrive ut alle dokumenter de behøver i saksgangen. Dokumentene er låst for utskrift frem til den datoen de kan sendes. Det sørger for korrekt saksgang i henhold til lovverket.

Renter, gebyrer og lovtekster

Systemet sørger for å beregne riktige renter og gebyrer. Alle dokumentene får påskrevet nødvendige lovtekster samt adresser til de instansene de skal sendes til.

Med Debet Inkasso sitter du selv igjen med alle rente- og gebyrinntekter.

Rapporter

Du får tilgang til en bred rapport som viser deg alle inkassosaker du har registrert.

Du kan sortere alle inkassosaker etter blant annet tidsrom og kunde, i tillegg får du en enkel oversikt over alle gebyr- og renteinntekter, innbetalinger og utestående beløp.

Én innlogging, jobb med flere firmaer og saksbehandlere

Du logger inn med étt brukernavn og har tilgang til å arbeide med flere firmaer og saksbehandlere. En saksbehandler kan få sitt eget brukernavn til å logge inn med, og i tillegg få restriksjoner for hvilke firmaer saksbehandleren han eller hun kan jobbe med.

Saksregister

Du kan til enhver tid se pågående saker, inaktive saker og avsluttede saker. Har du mange utestående fakturaer på samme kunde kan disse slås sammen til en fellessak. Fellessaker beregner renter og gebyrer for alle utestående fakturaer i én og samme inkassosak.

Har du satt opp varslig vil du få en e-post tilsendt når en pågående sak er klar for videre skritt i innkrevingsprosessen.

Oversiktlige registre

Med enkle og oversiktlige registre kan du søke og filtrere. Du finner blant annet kunderegister, saksregister og oversiktlige rapporter.

Eksport til Excel

Fra alle registre kan du eksportere ut gjeldende visning til Excel. Dette kan være kunderegister,
mva-rapport, innbetalinger m.m.

Bruk KID for raskere håndtering av innbetalinger

Få dine kunder til å betale med KID-nummer. I nettbanken får du tilgang til OCR-filer som du kan lese inn i Debet Inkasso for automatisk innlesing av innbetalinger.

Gå til prisoversikt og bestill Debet Inkasso

I tillegg finner du blant annet

Tabellfiltrering

I alle tabeller finner du filtrerings-muligheter slik at du enkelt kan eksportere ut akkurat det du trenger.

Oversiktlig rapport

Du får tilgang til en bred rapport med oversikt over alle inkassosakene. Rapporten viser beløp for totalt innbetalt, utestående, mva, gebyrer og renter.

E-postpåminnelse

Du kan sette opp e-postpåminnelse til din e-post slik at du blir varslet når inkassosaken kan tas videre i saksgangen.

Egen rentesats

Har du avtalt en annen rentesats med din kunde kan du benytte denne fremfor automatisk rentesats.

Forliksrådet

Dersom du ønsker å skrive ut dokument til forliksrådet har du alltid tilgang til dette uavhengig av saksgangen.

Saker klare til utskrift

En oversikt som viser alle saker klare til utskrift, slik at du raskt og enkelt finner frem til de inkassosaker som kan tas videre i saksgangen.