Artikler

Debet AS etterstreber å lage nyttige og informative artikler som omhandler å drive næring, med særlig vekt på fakturering og egeninkasso og regnskap. Vi har bred kunnskap om drift av små og mellomstore bedrifter, og deres behov for tjenester innen fakturering, innkreving av utestående pengekrav og effektivisering av den daglige driften.

Debet AS er i hovedsak en faktura- og egeninkassoleverandør. Vi har alt fra store bedrifter til små enkelpersonforetak og privatpersoner som kunder.

Behovet for tjenestene våre strekker seg derfor over et stort spenn. Enten det er bedrifter som regelmessig krever inn utestående krav, veilag som fakturerer årlige kontingenter eller privatpersoner som har blitt svindlet for kjøp på nettet har vi løsninger.Kunnskapen vi har tilegnet oss etter over ti år i markedet stiger i takt med kundemassen vår.

Vi har derfor samlet våre artikler til nytte for både kundene våre, og de som søker generell informasjon om ulike temaer innen fakturering, innkreving av utestående pengekrav og økonomiske begrep innen næringsliv.

Søk: