« Tilbake (Ordbok)

Hva er tap på en fordring?


En fordring er et krav en fysisk eller juridisk person (kreditor) har mot en annen (debitor). Begrepet brukes mest om pengekrav.

I regnskapssammenheng er en fordring ofte en faktura som er utstedt men ikke betalt.
Tap på fordring forteller hvor mye av kundefordringene som må beregnes som tapt for virksomheten. Det kundene skylder virksomheten for å ha kjøpt et produkt eller tjeneste, skal beregnes til det laveste av virkelig verdi og anskaffelseskost. Dette tapet må regnskapsføres. Et eksempel på tap på fordring kan være en kunde som har gått konkurs. Denne kunden har derfor ikke mulighet til å betale hele eller deler av beløpet. Et tap er konstatert når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Det er manglende betalingsevne som bestemmer et faktisk tap, og ikke manglende betalingsvilje.

Avsetning i tap på fordring inneholder hvor mye av kundefordringene som er i oversikten i slutten av året, som selskapet forventer å tape i fremtiden. Endringene av differansen mellom inngående og utgående balanse skal altså legges til resultatkontoen. Dette blir gjort for at årsregnskapet skal gi best mulig bilde av selskapet.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Forretningsplan
 14. Hva betyr brutto?
 15. Hva er bankavstemming?
 16. Hva er bankinnskudd?
 17. Hva er bokføring?
 18. Hva er bruttofortjeneste?
 19. Hva er bruttolønn?
 20. Hva er dagsoppgjør?
 21. Hva er dekningsbidrag?
 22. Hva er driftskostnad?
 23. Hva er en utgift?
 24. Hva er et budsjett?
 25. Hva må en faktura inneholde?
 26. Restskatt - Hva er restskatt?
 27. Revisjon - Hva er revisjon?
 28. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 29. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 30. Skattemelding
 31. Skatteoppgjør
 32. Tap på fordring
 33. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer