« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Kontantstrømoppstilling
En kontantstrømoppstilling viser den økonomiske tilstanden til en bedrift med en detaljert oversikt over virksomhetens kontantstrøm, eller cash flow. Dette for å illustrere og gi en tydelig pekepinn på hvordan virksomheten ligger an med tanke på likviditet. Kontantstrømoppstillingen skal vise alt av utbetalinger og innbetalinger som påvirker bedriftens pengebeholdning. Det være seg penger til drift, finansiering og investeringer. Rapporten utarbeides vanligvis basert på kontantstrømmen fra siste regnskapsår, fra begynnelse til slutt. Begrepet kontantstrømanalyse kan brukes om den samme rapporten.

En av fordelene med kontantstrømoppstillingen er at den utfyller årsregnskapet. Den inkluderer bare utbetalinger og innbetalinger som faktisk har funnet sted. Årsregnskapet inkluderer derimot også innbetalinger som kunden enda ikke har betalt, eller kostnader som ikke regnes som utbetalinger. Det kan være våde kundefordringer eller avskrivninger. Kontantstrømoppstillingen gir dermed et mer komplett inntrykk av både endringer i likviditet, og årsaken til disse.

En annen fordel er at banker, leverandører og investorer enklere kan gjøre en vurdering av virksomhetens evne til å innfri forpliktelser, skape likviditet, utbetale utbytte, eller eventuelt behov for finansiering fra eksterne kilder.

Kontantstrømoppstillingen skal utarbeides av alle virksomheter som er regnskapspliktige. Kun små foretak, som klassifiseres ut fra kriterier om balanse, inntekt og/eller antall ansatte, er unntatt utarbeidelse av denne analysen.

Eksempel

Kontantstrømoppstilling for Bedriften AS:

Kontantstrømoppstilling 01.01. - 31.12.

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skatt

8 310 300

3 540 540

Betalbar skatt

-16 635

-4 950

Ordinære avskrivninger

2 807 650

2 320 200

Tap ved avgang anleggsmidler

7 000

-

Endring varelager

-620 800

-3 140 700

Endring kundefordringer

132 060

20 420

Endring leverandørgjeld

-2 007 300

3 120 550

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-3 324 030

2 600 100

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

5 288 245

8 456 160

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler

-2 830 220

-3 435 700

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

140 500

40 500

Økning aksjekapital i datterselskap

-55 000

-

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-2 744 720

-3 395 200

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Skatt utbetaling av konsernbidrag

-18 330

-1 198 000

Utbetaling av konsernbidrag

-46 542

-3 150 000

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-64 872

-4 348 000

Netto endring i likvider i året

320 340

1 202 380

Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01

4 520 010

3 105 552

Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12.

4 840 350

4 307 932

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer