« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Namsmannen

Namsmannen er den første instansen i rettssystemet som kan tvangsinndrive pengekrav og fakturaer om skyldner (debitor) ikke betaler frivillig. I Norge er det en namsmann i hver kommune, og saker til innkreving skal sendes til kommunen der skyldner bor.

Hva skjer når en sak blir sendt til namsmannen?

Når namsmannen mottar en ny sak til innkreving går de først gjennom og ser at alle dokumenter og varsler er sendt til skyldner. Det må være sendt både faktura/tvangsgrunnlag, inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om utlegg. Betalingsoppfordring og varsel om utleggsforretning kan være det samme dokumentet. De ser også at frister for varselene er overholdt.

Etter at namsmannen har sett at alle dokumentene er korrekte og at tidsfrister er overholdt registrerer de saken, og sender et brev til skylder om at saken er registrert, og at utleggsforretningen blir gjennomført på et gitt tidspunkt. Skyldner får også 14 dager med å komme med en innsigelse på kravet. Om skyldner kommer med en innsigelse, kan namsmannen ikke gjennomføre utleggsforretningen, og saken må først sendes til forliksrådet.

Dersom det ikke kommer en innsigelse gjennomfører namsmannen utleggsforretningen. Når de gjennomfører utleggsforretningen ser de om skyldner er i jobb, om det er penger på konto som kan låses, eller om det er formuesgoder å ta pant i. Dette kan være ting som hus, bil, båt, hytte etc.

Hvordan krever namsmannen inn penger?

Det er flere måter namsmannen kan kreve inn ditt utestående krav på. Det er tre måter å kreve inn utestående krav på som er de mest vanlige:

 • Lønnstrekk - Når en utleggsforretning blir gjennomført sjekkes arbeidstakerregisteret. Om skyldner er i jobb kan det pålegges lønnstrekk. Arbeidsgiver blir da pliktig å trekke et månedlig beløp fra lønnen før lønn blir utbetalt. Lønnstrekk pålegges i 24 måneder av gangen og er en veldig vanlig måte å kreve inn penger på.
 • Låse penger på konto - Om skyldner (debitor) har penger på konto, kan namsmannen låse et beløp tilsvarende det skyldige beløpet på kontoen til skyldner. Skyldner vil da ikke ha mulighet til å bruke eller ta ut pengene fra konto før sperren er fjernet. Om skyldner ikke da betaler beløpet, kan en begjæring sendes om å få utbetalt pengene som er låst på konto.
 • Pant i formuesgoder - Namsmannen kan ta pant i eiendeler. Vanligvis er dette hus eller leilighet, men det kan også være biler, båter eller hytte.

Hvordan sende en sak til namsmannen

Å sende en sak til namsmannen kan virke som en koplisert prosess. Det er viktig at man lager dokuemtner som inneholder de korrekte lovtekstene, samt at gebyrer og renter skal være korrekte.

Debet Faktura og Inkasso gjør det enkelt for bedrifter og privatpersoner å sende utestående krav og fakturaer til namsmannen. Vårt inkasso-system lager alle dokumenter med lovtekster, renteberegning og gebyrer. Alt du trenger å gjøre er å legge inn skyldner, samt fakturanummer, forfallsdato og sum. Etter dette lager Debet Inkasso dokuemntene og følger opp med e-postvarsling.

Bistand til innkreving

Debet Faktura og Inkasso tilbyr bistand til alle våre kunder når det gjelder innkreving av utestående krav. Vi har over 10 års erfaring med inndrivelse av pengekrav hos namsmannen og hjelper deg med alle skritt i prosessen

Tvangsgrunnlag

Tvangsgrunnlag for utlegg er foruten de alminnelige tvangsgrunnlagene:

 • a) Gjeldsbrev som lyder på en bestemt pengesum og som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet er tvangsgrunnlag overfor utstederen når vedkommendes underskrift er bekreftet av to myndige vitner eller i samsvar med forskrift gitt av Kongen. Gjeldsbrevet er også tvangsgrunnlag overfor enhver som ved påskrift på gjeldsbrevet har påtatt seg selvskyldneransvar ved en overdragelse eller stilt seg som selvskyldnerkausjonist eller som kausjonist på forfallsvilkår som nevnt i finansavtaleloven § 71, forutsatt at påskriften inneholder vedtakelse av inndriving uten søksmål, og at vedkommendes underskrift er bekreftet som nevnt ovenfor.
 • b) Veksler for krav som nevnt i vekselloven §§ 47 til 49 jf § 77.
 • c) Sjekker for krav som nevnt i sjekkloven §§ 44 til 46.
 • d) Beslutning om tvangsmulkt, administrativ sanksjon eller disiplinærstraff truffet av offentlig myndighet med hjemmel i lov. Beslutningen er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader.
 • e) Krav som etter særlig lovbestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg.
 • f) Skriftlig meddelelse som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang.
 • g) Elektronisk gjeldserklæring som lyder på en bestemt pengesum, når erklæringen er avgitt til foretak med rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansforetaksloven § 2-1 eller til institusjon som nevnt i finansforetaksloven § 1-6 første ledd, og erklæringen inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål, samt elektronisk erklæring om kausjonsansvar som selvskyldner eller på forfallsvilkår som nevnt i finansavtaleloven § 71 for en slik forpliktelse når kausjonserklæringen er avgitt til foretak eller institusjon som nevnt og inneholder vedtakelse av inndrivelse uten søksmål.
 • For de fleste inkassosaker er det a) og f) som kommer til anvendelse

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer