« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Frikort – hva er frikort?

Frikort er et skattekort man er pliktig å ha hvis man fra en alder av 13 år begynner å tjene egne penger, inntil en beløpsgrense på 55 000 kroner. Hvis man regner med å tjene mer enn det i løpet av kalenderåret, skal et alminnelig skattekort benyttes. Frikort bestilles på nettsidene til Skatteetaten.
Frikortet viser arbeidsgiver at det ikke skal trekkes skatt av den opptjente lønnen til arbeidstakeren. Dette skattefritaket gjelder inntil et samlet beløp på inntil 55000 kroner.(2019) Om man med frikort har flere arbeidsgivere skal det samlede beløpet deles mellom disse. Hvis man i løpet av arbeidsåret oppdager at man kommer til å tjene mer enn grensen som er satt er det fortsatt mulig å søke om skattekort. Konsekvensen av dette er at pengene man allerede har tjent vil bli tatt med i beregningen når skatten skal avregnes. Søker man ikke om skattekort når grensen for frikortet er nådd, trekker arbeidsgiver 50 % skatt av inntekten ut året. Ender man da opp med å betale for mye skatt får man dette igjen på skatten ved skatteoppgjøret neste år.

Eksempel


Frida får sommerjobb som blomsterbud, og bestiller et frikort da hun ikke regner med å tjene mer enn 55000 kroner på jobben. Hun leverer dette til arbeidsgiver som bruker informasjonen på kortet ved lønnsutbetalinger. Ved slutten av sommeren har Frida tjent 35000 korner på jobben og får tilbud om videre jobb i butikken. De neste tre månedene tjener hun 15000 kroner, og innser at hun kommer til å overskride frikortgrensen ved å fortsette i jobben ut året. Hun avtaler derfor en permisjon med arbeidsgiver ut året for å unngå dette. Frida ender derfor opp med å tjene 50000 skattefrie kroner, og søker om et skattekort for arbeid i butikken neste år.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer