« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Faktoring
Faktoring drives av både banker og spesielle faktoringselskaper, og er et system for driftskreditt. Ved fordringer som oppstår ved kredittsalg benytter man dette systemet til innkreving av betaling fra kunder. Faktoring blir gjort av et eksternt firma på vegne av en selger for å lette på det administrative trykket i situasjoner hvor kunden ikke er i stand, eller villig til å betale for tjenester eller varer levert av selger. Altså, er faktoring outsourcing av bedriftens arbeid med innkreving av betalinger til en ekstern bedrift, for å beskytte virksomheten mot kredittrisiko. Tjenesten koster selvsagt penger, men i de aller fleste tilfeller vil prisen være verdt det man sparer av tid og ressurser på å gjøre jobben selv.
Faktoringselskapet utbetaler gjerne 80% av beløpet kunden skylder selgeren i det innkrevingsoppdraget blir mottatt. Dette for at bedriften som benytter seg av selskapet skal ha muligheten til å flytte rundt på pengene i perioden innkrevingen pågår. De resterende 20% blir utbetalt når kunden har betalt faktoringselskapet.
Faktoring blir hovedsakelig brukt i forretningsforhold mellom bedrift og bedrift. Dette på grunn av at handel på kreditt sjeldent blir tillatt vanlige forbrukskunder. Ved handel i nettbutikk, for eksempel, betaler kunden først og mottar varen etterpå. Mellom bedrifter er det derimot vanligere at varen kommer først og at betalingen skjer etterpå.

Eksempel


Hansen Foto AS produserer engangskameraer og blir kontaktet av Fotobutikken AS for en bestilling på 500 engangskameraer. Hansen Foto lever kameraene og fakturerer senere Fotobutikken for 50000 kroner med forfallsdato 14 dager senere. Fakturaen forfaller og Hansen Foto har ikke mottatt betaling for kameraene. De sender saken til faktoringselskapet sitt og mottar 40000 kroner, som tilsvarer 80% av summen de krever av Fotobutikken. Faktoringselskapet kontakter fotobutikken med krav om innbetaling, og finner ut at de ikke vil motta pengene før neste måned. Når fotobutikken senere betaler beløpet, og eventuelt tilhørende gebyr for sen betaling, overfører faktoringselskapet de resterende 10000 kronene til Hansen Foto.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer