« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Feriepenger – hva er feriepenger?

Feriepenger er en godtgjørelse man som arbeidstaker i Norge opparbeider seg rett gjennom arbeid foregående kalenderår. Det er et prosentillegg på lønnen man har fått utbetalt året før, og blir vanligvis utbetalt til arbeidstaker i ferien som blir tatt ut på sommerhalvåret. Alle som har arbeidet i en bedrift eller annen virksomhet har rett til å få utbetalt feriepenger ifølge ferieloven.
Feriepenger er forbeholdt arbeidstakere som jobbet for bedriften kalenderåret som var. Har man blitt ansatt samme år som ferien tas ut, har man ikke rett på feriepenger. Man har derimot krav på ferie uavhengig av hvilket år man ble ansatt i bedriften. De opptjente pengene skal utbetales i samsvar med ferieavviklingen, senest en uke før feriestart.
Utregningen av feriepenger er prosentvis og legges, som tidligere nevnt, til feriepengegrunnlaget fra tidligere år. Med mindre det er en arbeidstaker på over 60 år skal 10,2 % legges til forrige års utbetalte lønn. De over 60 år skal motta feriepenger tilsvarende 12,5 % av forrige års utbetalte lønn. Omfattes arbeidstakeren av en tariffavtale innbefatter en femte uke ferie har den krav på 12,5 % utbetalt i feriepenger. Den samme avtalen for de over 60 år tilsier en utbetaling på 14,3 % av forrige års inntekt.
Som frilanser og selvstendig næringsdrivende er man selv ansvarlig for å spare opp penger til ferie. I følge ferieloven er det kun arbeidstakere som gjør en jobb i noen andres tjeneste som har rett på feriepenger.

Eksempel


Rasmus blir ansatt som bærehjelp i flyttebyrået Bæring AS. I løpet av kalenderåret 2018 har han jobbet for bedriften tilsvarende en lønn på 250000 kroner. Feriepengene som skal utbetales i 2019 regnes ut på grunnlag av dette, ved å legge til 10, 2 %. Altså, 10,2 * 250000 / 100 = 25500. Rasmus får derfor utbetalt 25500 kroner i feriepenger sommeren 2019, i tillegg til sin vanlige opptjente lønn.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hva betyr brutto?
 23. Hva er bankavstemming?
 24. Hva er bankinnskudd?
 25. Hva er bokføring?
 26. Hva er bruttofortjeneste?
 27. Hva er bruttolønn?
 28. Hva er dagsoppgjør?
 29. Hva er dekningsbidrag?
 30. Hva er driftskostnad?
 31. Hva er en utgift?
 32. Hva er et budsjett?
 33. Hva må en faktura inneholde?
 34. Inflasjon
 35. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 36. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 37. Inngående moms – hva er inngående moms?
 38. Kapital – hva er kapital?
 39. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 40. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 41. Kassekreditt
 42. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 43. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 44. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 45. Kommaseparert fil
 46. Konsern – hva er et konsern?
 47. Kontantbeholdning
 48. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 49. Kontantstrøm
 50. Kontantstrømanalyse
 51. Kontantstrømoppstilling
 52. Kontering
 53. Kontokort
 54. Kontonummer
 55. Kontoplan
 56. Kostnad
 57. Kostpris
 58. Kreditere
 59. Kreditert faktura
 60. Kreditnota
 61. Kreditor – hva er en kreditor?
 62. Kunde
 63. Kundefordringer
 64. Kundekartotek
 65. Kundeliste
 66. Lagerstyring
 67. Leverandør
 68. Leverandørgjeld
 69. Leverandørkartotek
 70. Leverandørkreditt
 71. Leverandørliste
 72. Likvide midler
 73. Likviditet
 74. Likviditetsbudsjett
 75. Lønn
 76. Restskatt - Hva er restskatt?
 77. Revisjon - Hva er revisjon?
 78. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 79. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 80. Skattemelding
 81. Skatteoppgjør
 82. Tap på fordring
 83. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer