« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Feriepenger – hva er feriepenger?

Feriepenger er en godtgjørelse man som arbeidstaker i Norge opparbeider seg rett gjennom arbeid foregående kalenderår. Det er et prosentillegg på lønnen man har fått utbetalt året før, og blir vanligvis utbetalt til arbeidstaker i ferien som blir tatt ut på sommerhalvåret. Alle som har arbeidet i en bedrift eller annen virksomhet har rett til å få utbetalt feriepenger ifølge ferieloven.
Feriepenger er forbeholdt arbeidstakere som jobbet for bedriften kalenderåret som var. Har man blitt ansatt samme år som ferien tas ut, har man ikke rett på feriepenger. Man har derimot krav på ferie uavhengig av hvilket år man ble ansatt i bedriften. De opptjente pengene skal utbetales i samsvar med ferieavviklingen, senest en uke før feriestart.
Utregningen av feriepenger er prosentvis og legges, som tidligere nevnt, til feriepengegrunnlaget fra tidligere år. Med mindre det er en arbeidstaker på over 60 år skal 10,2 % legges til forrige års utbetalte lønn. De over 60 år skal motta feriepenger tilsvarende 12,5 % av forrige års utbetalte lønn. Omfattes arbeidstakeren av en tariffavtale innbefatter en femte uke ferie har den krav på 12,5 % utbetalt i feriepenger. Den samme avtalen for de over 60 år tilsier en utbetaling på 14,3 % av forrige års inntekt.
Som frilanser og selvstendig næringsdrivende er man selv ansvarlig for å spare opp penger til ferie. I følge ferieloven er det kun arbeidstakere som gjør en jobb i noen andres tjeneste som har rett på feriepenger.

Eksempel


Rasmus blir ansatt som bærehjelp i flyttebyrået Bæring AS. I løpet av kalenderåret 2018 har han jobbet for bedriften tilsvarende en lønn på 250000 kroner. Feriepengene som skal utbetales i 2019 regnes ut på grunnlag av dette, ved å legge til 10, 2 %. Altså, 10,2 * 250000 / 100 = 25500. Rasmus får derfor utbetalt 25500 kroner i feriepenger sommeren 2019, i tillegg til sin vanlige opptjente lønn.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer