« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Hovedbok – hva er hovedbok?

Hovedbok er betegnelsen på en liste med fullstendig liste over kontoene i kontoplanen til en bedrift, med oversikt over hva som er bokført på de ulike kontoene. Her finner man alle transaksjoner systematisk sortert ut i fra kontoen som har blitt benyttet. Det er et gammelt uttrykk som stammer fra den tiden regnskapsførere holdt denne oversikten i store bøker.

Hovedboken blir primært brukt for å få oversikt over hele regnskapet, og skal gjøre det mulig å finne noe konkret fra en hvilken som helst periode i de utvalgte kontoene. Alle kontoene i hovedboken brukes i regnskapet, og transaksjonene blir kategorisert etter disse.

De aller fleste regnskapsprogrammer viser hovedboken som en rapport konstruert ut i fra alle bokførte bilag. Altså, en liste over alle kontoer i kontoplanen, som inkluderer alle bokførte bilag, og kategoriserer dem etter kontoen de er tilknyttet. I norsk regnskap benyttes disse åtte kontoklassene:

 • Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinnskudd, etc.
 • Egenkapital og gjeld, dokumenterer hvordan eiendelene er anskaffet.
 • Salgs- og driftsinntekter, inntekter fra salg – uten mva.
 • Varekostnad, varekjøp, alt som kjøpes inn for videresalg, også innleid arbeidskraft som skal viderefaktureres.
 • Lønnskostnader, kostnader med ansatte.
 • Andre driftskostnader av- og nedskrivinger, alle kostnader relatert til driften av selskapet. Husleie, telefon, strøm, etc.
 • Andre driftskostnader av- og nedskrivinger
 • Finansinntekter og –kostnader, inntekter eller kostnader ervervet der ikke noe produkt- eller vare er utvekslet. Man har fått eller betalt penger uten noe igjen. Renter, gebyrer etc. er eksempler på disse.


Eksempel:

Julie er daglig leder for antikvariatet Boksalg AS. Hun kjøper en firmabil for å gjøre det mulig å hente bøker fra privatpersoner, slik at man slipper å levere dem til antikvariatet selv. For å gjøre dette kjøpet benytter hun seg av kontoen for selskapets eiendeler, og bokfører så denne utgiften. Dette gjør at hun ved en senere anledning enkelt kan slå opp i virksomhetens hovedbok, og finne denne konkrete utgiften på sin respektive konto i regnskapet.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer