« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-registrering – hva er mva-registrering?

Mva-registrering, eller merverdiavgifts-registrering er noe som må gjennomføres av virksomheter som ønsker å drive med salg og kjøp av varer eller tjenester som er avgiftspliktige. Dette for å på en rettmessig måte kunne tillegge mva i varen eller tjenestens salgspris. Virksomheter som går under kategorien avgiftspliktige i sin drift kan altså ikke kreve mva av kundene sine før de er mva-registrerte. Først etter denne registreringen har funnet sted og virksomheten har fått status som merverdiavgiftsregistert, kan mva tillegges salgsprisen.

Registreringen av en virksomhet i merverdiavgiftsregisteret er i utgangspunktet gratis. Det er kun i tilfeller hvor man benytter seg av regnskapsbedrifter som tilbyr denne tjenesten at det vil koste penger. For at en virksomhet skal kunne kvalifisere seg for mva-registrering må den innfri kravet om en omsetning på over 50000 kr i løpet av regnskapsåret. I spesielle tilfeller hvor man ser at virksomheten kommer til å overskride denne summen, senest tre uker etter omsetningen startes, er det likevel mulig å søke om forhåndsregistrering. Også i tilfeller hvor det er snakk om store anskaffelser med direkte tilknytning til merverdiavgiftspliktig omsetning, kan man få innvilget en slik søknad. Når virksomheten er registrert settes bokstavene MVA bak organisasjonsnummeret.

Etter man har fått sin virksomhet registrert i merverdiavgiftsregisteret er man også pliktig å levere en mva-oppgave til skatteetaten. Dette er en rapport som skal inneholde informasjon om alle avgiftspliktige kjøp og salg av varer og tjenester som kan dokumenteres. Resultatet av denne rapporten skal vise hvor mye virksomheten skylder eller eventuelt har til gode hos staten. Dette regnes ut ved å se på differansen mellom inngående mva og utgående mva. Denne leveres annenhver måned, altså, seks ganger i året. Mindre næringsdrivende virksomheter med under én million i omsetning kan søke om å få levere mva-oppgaven bare én gang i året.


Eksempel:

Den nylige oppstartede virksomheten Weller AS driver med kjøp og videre salg av kjeks. I løpet av bedriftens to første måneder opplever de en omsetning på 60000 kr. Dette gjør at de nå både kan og er pliktige å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. De registrerer virksomheten sin gratis gjennom skatteetatens nettsider, og er nå pliktige å levere et fullstendig momsregnskap annenhver måned. Kjeksene selger skal nå også tillegges moms.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer