« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-registrering – hva er mva-registrering?

Mva-registrering, eller merverdiavgifts-registrering er noe som må gjennomføres av virksomheter som ønsker å drive med salg og kjøp av varer eller tjenester som er avgiftspliktige. Dette for å på en rettmessig måte kunne tillegge mva i varen eller tjenestens salgspris. Virksomheter som går under kategorien avgiftspliktige i sin drift kan altså ikke kreve mva av kundene sine før de er mva-registrerte. Først etter denne registreringen har funnet sted og virksomheten har fått status som merverdiavgiftsregistert, kan mva tillegges salgsprisen.

Registreringen av en virksomhet i merverdiavgiftsregisteret er i utgangspunktet gratis. Det er kun i tilfeller hvor man benytter seg av regnskapsbedrifter som tilbyr denne tjenesten at det vil koste penger. For at en virksomhet skal kunne kvalifisere seg for mva-registrering må den innfri kravet om en omsetning på over 50000 kr i løpet av regnskapsåret. I spesielle tilfeller hvor man ser at virksomheten kommer til å overskride denne summen, senest tre uker etter omsetningen startes, er det likevel mulig å søke om forhåndsregistrering. Også i tilfeller hvor det er snakk om store anskaffelser med direkte tilknytning til merverdiavgiftspliktig omsetning, kan man få innvilget en slik søknad. Når virksomheten er registrert settes bokstavene MVA bak organisasjonsnummeret.

Etter man har fått sin virksomhet registrert i merverdiavgiftsregisteret er man også pliktig å levere en mva-oppgave til skatteetaten. Dette er en rapport som skal inneholde informasjon om alle avgiftspliktige kjøp og salg av varer og tjenester som kan dokumenteres. Resultatet av denne rapporten skal vise hvor mye virksomheten skylder eller eventuelt har til gode hos staten. Dette regnes ut ved å se på differansen mellom inngående mva og utgående mva. Denne leveres annenhver måned, altså, seks ganger i året. Mindre næringsdrivende virksomheter med under én million i omsetning kan søke om å få levere mva-oppgaven bare én gang i året.


Eksempel:

Den nylige oppstartede virksomheten Weller AS driver med kjøp og videre salg av kjeks. I løpet av bedriftens to første måneder opplever de en omsetning på 60000 kr. Dette gjør at de nå både kan og er pliktige å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. De registrerer virksomheten sin gratis gjennom skatteetatens nettsider, og er nå pliktige å levere et fullstendig momsregnskap annenhver måned. Kjeksene selger skal nå også tillegges moms.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer