« Tilbake (Ordbok)

Bokføring – hva er bokføring?


Bokføring er registreringen av transaksjoner, verdibevegelser eller annen økonomisk aktivitet som påvirker inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Bokføringen skal føres i henhold til bestemmelsene i bokføringsloven, og på en slik måte at det ikke kan forekomme endringer i etterkant.
Kjennetegn ved bokføring er at beløpene som posteres til kredit og debet er like store. Dette blir gjort for at summen skal gå i null ved at alle førte poster har en motpost. Til forskjell fra regnskapet, som er den totale summen av transaksjoner som har blitt gjort i en periode. Alle regnskapspliktige virksomheter er også bokføringspliktige etter loven, men dette gjelder ikke nødvendigvis andre veien.
Noe av hensikten bak bokføring er at virksomheter skal få oversikt over hvor mye man skylder, hvor mye man har til gode og virksomhetens helhetlige verdi. God bokføring viser et korrekt bilde av den økonomiske stillingen til virksomheten, og gjør at ledelsen får et bedre beslutningsgrunnlag for økonomiske avgjørelser.

Eksempel på bokføring


Bedriften Notater AS vurderer å investere i utviklingen av nye notatbøker med innebygd penn. Denne investeringen vil koste virksomheten omtrent 500 000 kroner. Før de tar noen avgjørelse på dette går ledelsen over bokføringen for å se om det er noe de kan ta seg råd til. De ser at Notater AS gikk med et overskudd på 900 000 kroner, og kommer frem til at de med en god økonomisk margin på 400 000 kroner kan investere i det nye produktet.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Driftsresultat
 14. Driftsutgift
 15. Forretningsplan
 16. Hva betyr brutto?
 17. Hva er bankavstemming?
 18. Hva er bankinnskudd?
 19. Hva er bokføring?
 20. Hva er bruttofortjeneste?
 21. Hva er bruttolønn?
 22. Hva er dagsoppgjør?
 23. Hva er dekningsbidrag?
 24. Hva er driftskostnad?
 25. Hva er en utgift?
 26. Hva er et budsjett?
 27. Hva må en faktura inneholde?
 28. Restskatt - Hva er restskatt?
 29. Revisjon - Hva er revisjon?
 30. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 31. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 32. Skattemelding
 33. Skatteoppgjør
 34. Tap på fordring
 35. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer