« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Norsk Standard - Hva er Norsk Standard (NS)?

norsk-standard

Norsk standard, også kjent under forkortelsen NS, er felles forståelse av hvordan noe skal gjennomføres eller lages. Denne blir utviklet og utgitt av Standard Norge, som har enerett på utgivelsen. Norsk Standard inneholder retningslinjer for tjenester, produkter og hva som er de riktige arbeidsprosessene for norske bedrifter. Disse retningslinjene blir regelmessig vedlikeholdt og utviklet på de fleste samfunnsområder. Det er altså en rekke standardbestemmelser rettet mot deler av industrien, med retningslinjer for anbefalt drift av de ulike delene.

Norsk Standard blir gjennom sitt medlemskap i Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) og Den europeiske standardorganisasjonen (CEN) samordnet med internasjonale standarder. De fleste av de 1200 nye standardene som fastsettes årlig av organisasjonen blir implementert ut ifra vedtak som utarbeides i Europa.

Noen eksempler på ulike industrier som opererer ut ifra Norsk Standard er:

 • Petroleum
 • Bygg og anlegg
 • Samfunnsansvar
 • Elektro

I disse tilfellene dreier det seg som regel om innhold i kontrakter og deres tilhørende blanketter. For eksempel i kontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjelder også kontoplaner eller miljøstyring i en bedrift. Norsk Standard utarbeides av fagfolk som er høyt kvalifiserte, komiteer og interesseorganisasjoner som alle går sammen for å bli enige om eventuelle endringer eller tillegg i utgivelsen. Etter gruppene har kommet til enighet skal forslaget til slutt godkjennes av Standard Norge. Norsk Standard er ikke lovpålagt for norske bedrifter, så man står altså fritt til å velge om bedriften skal følge alle punktene. Med unntak av enkelte bestemmelser som er henvist til fra forskrifter og lover.

Selv om ikke alle bestemmelsene i Norsk Standard er lovpålagt oppfordrer man likevel til at disse følges, med tanke på at de er utarbeidet av kvalifiserte fagfolk. De kan gi praktiske løsninger som er gunstig å følge for at en virksomhets drift skal gå bedre. Spesifikke standarder kan forventes å bli fulgt av en kunde i bransjen, og man er derfor ofte tjent med å operere etter Norsk Standard.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer