« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Driftsutgift - Hva er driftsutgifter?

Alle utgifter som tilhører den løpende driften av en virksomhet kalles driftsutgifter. Dette kan for eksempel være lønnskostnader eller betaling av strøm. Begrepet driftskostnad kan også brukes for å beskrive de samme utgiftspostene.
Driftsutgifter kan omtales som både faste og variable. Med variable driftsutgifter mener man utgifter direkte knyttet til produksjonen av en vare. Disse utgiftene vil variere for bedriften alt etter om man opplever høy eller lav etterspørsel og produksjon. Utgiftene går derfor opp eller ned i takt med om produksjonen øker eller minker.
Faste utgifter er utgifter uavhengige av produksjonsvolumet til virksomheten. For eksempel leie av kontorlokaler, og lagringsplass. Dette er relativt faste utgifter ettersom leie av lokaler også kan variere med leiepriser og marked. Det er likevel disse utgiftene man regner for å være faste driftsutgifter i regnskapet til en virksomhet.
Alle driftsutgifter skal etter sammenstillingsprinsippet bokføres. Dette er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene, som sier at driftsutgifter og driftsinntekter, alle skal kostnadsføres innenfor den samme regnskapsperioden.

Eksempel


Bestikkmesteren AS har de siste ti årene hatt en gjennomsnittlig produksjon av bestikk med variable kostnader tilsvarende cirka 1200000 kroner. De faste driftsutgiftene ligger uforandret på 1000000 kroner hvert år. Etter bestikket ble brukt i en ny TV-serie økte populariteten, og utgiftene til produksjon av bestikk tilsvarende. De variable utgiftene endte ved slutten av året opp med å bli 2000000 kroner. Lagt sammen med bedriftens faste utgifter endte driftsutgiftene sammenlagt med å bli 3000000 kroner.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hva betyr brutto?
 23. Hva er bankavstemming?
 24. Hva er bankinnskudd?
 25. Hva er bokføring?
 26. Hva er bruttofortjeneste?
 27. Hva er bruttolønn?
 28. Hva er dagsoppgjør?
 29. Hva er dekningsbidrag?
 30. Hva er driftskostnad?
 31. Hva er en utgift?
 32. Hva er et budsjett?
 33. Hva må en faktura inneholde?
 34. Inflasjon
 35. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 36. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 37. Inngående moms – hva er inngående moms?
 38. Kapital – hva er kapital?
 39. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 40. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 41. Kassekreditt
 42. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 43. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 44. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 45. Kommaseparert fil
 46. Konsern – hva er et konsern?
 47. Kontantbeholdning
 48. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 49. Kontantstrøm
 50. Kontantstrømanalyse
 51. Kontantstrømoppstilling
 52. Kontering
 53. Lagerstyring
 54. Leverandør
 55. Leverandørgjeld
 56. Leverandørkartotek
 57. Leverandørkreditt
 58. Leverandørliste
 59. Restskatt - Hva er restskatt?
 60. Revisjon - Hva er revisjon?
 61. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 62. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 63. Skattemelding
 64. Skatteoppgjør
 65. Tap på fordring
 66. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer