« Tilbake (Ordbok)

Driftsutgifter


Alle utgifter som tilhører den løpende driften av en virksomhet kalles driftsutgifter. Dette kan for eksempel være lønnskostnader eller betaling av strøm. Begrepet driftskostnad kan også brukes for å beskrive de samme utgiftspostene.
Driftsutgifter kan omtales som både faste og variable. Med variable driftsutgifter mener man utgifter direkte knyttet til produksjonen av en vare. Disse utgiftene vil variere for bedriften alt etter om man opplever høy eller lav etterspørsel og produksjon. Utgiftene går derfor opp eller ned i takt med om produksjonen øker eller minker.
Faste utgifter er utgifter uavhengige av produksjonsvolumet til virksomheten. For eksempel leie av kontorlokaler, og lagringsplass. Dette er relativt faste utgifter ettersom leie av lokaler også kan variere med leiepriser og marked. Det er likevel disse utgiftene man regner for å være faste driftsutgifter i regnskapet til en virksomhet.
Alle driftsutgifter skal etter sammenstillingsprinsippet bokføres. Dette er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene, som sier at driftsutgifter og driftsinntekter, alle skal kostnadsføres innenfor den samme regnskapsperioden.

Eksempel


Bestikkmesteren AS har de siste ti årene hatt en gjennomsnittlig produksjon av bestikk med variable kostnader tilsvarende cirka 1200000 kroner. De faste driftsutgiftene ligger uforandret på 1000000 kroner hvert år. Etter bestikket ble brukt i en ny TV-serie økte populariteten, og utgiftene til produksjon av bestikk tilsvarende. De variable utgiftene endte ved slutten av året opp med å bli 2000000 kroner. Lagt sammen med bedriftens faste utgifter endte driftsutgiftene sammenlagt med å bli 3000000 kroner.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Driftsresultat
 14. Driftsutgift
 15. Forretningsplan
 16. Hva betyr brutto?
 17. Hva er bankavstemming?
 18. Hva er bankinnskudd?
 19. Hva er bokføring?
 20. Hva er bruttofortjeneste?
 21. Hva er bruttolønn?
 22. Hva er dagsoppgjør?
 23. Hva er dekningsbidrag?
 24. Hva er driftskostnad?
 25. Hva er en utgift?
 26. Hva er et budsjett?
 27. Hva må en faktura inneholde?
 28. Restskatt - Hva er restskatt?
 29. Revisjon - Hva er revisjon?
 30. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 31. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 32. Skattemelding
 33. Skatteoppgjør
 34. Tap på fordring
 35. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer