« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Omløpsmidler – hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er eiendelene til en bedrift sett i et kortsiktig perspektiv i form av betalingsmidler, varelager og verdipapirer. Altså er omløpsmidler en del av virksomhetens eiendeler. Man regner omløpsmidlene for å være en virksomhets kortsiktige eiendeler på grunn av at disse på relativt kort sikt vil bli erstattet med nye omløpsmidler. Det tar som regel et år før verdien av midlene er erstattet gjennom salg av varene på lageret, som nødvendigvis trenger nye ved salg.

omløpsmidler

Maskiner og bygninger som er kjøpt av bedriften går vanligvis under kategorien anleggsmidler i regnskapet. Det er likevel ikke uhørt at også disse klassifiseres som omløpsmidler. Årsaken til dette er at ikke all bruk av bygninger og maskiner er ment for å være en permanent del av bedriftens produksjon, men at det heller ansees som omsettelige verdipapirer. Omløpsmidler skal lett være mulig å gjøre om til kontanter og regnes på grunn av dette for å være en god kilde til likviditet for en bedrift. I motsetning til det som kan ansees som anleggsmidler og ikke er like lett omsettelig.

Man vurderer omløpsmidlene etter faktisk verdi og anskaffelseskost. Vurdering skal derfor gjøres til den verdien som er lavest av de som kan sette lik. De skrives altså ikke opp som verdi om det viser seg at midlene i seg selv er verdt mer. I enkelte tilfeller hvor omløpsmidlene ansees for å ha høyere verdi på grunn av måten produktet har blitt produsert på over lengere tid, vil varen derfor ikke regnes som omløpsverdi. Dette kan sees på i forbindelse med bedriftens omdømme.

Eksempel:

Bruskongen AS kom for 20 år siden opp med en oppskrift på brus som var helt unik og som gjorde seg svært godt på markedet. På grunn av at det er Bruskongen AS som produserer denne velkjente smaken står den sterkere på markedet enn om denne skulle vært solgt av noen andre. Prisen denne brusen er verdt i dag regnes derfor ikke som omløpsverdi.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer