« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Bankavstemming – hva er bankavstemming?

Bankavstemming er en kontroll man gjør av regnskapet i en bedrift for å se at regnskapet stemmer overens med bankutskriften. Alle transaksjoner som blir gjort på bankkontoen til et firma skal være oversiktlig dokumentert i bedriftens regnskap. Når perioden for regnskapet er avsluttet skal dette stemme overens med bank i gitt periode. Denne kontrollen er viktig for å forsikre kvaliteten av hele regnskapet. Hensikten med bankavstemmingen er å forsikre at alle betalinger gjennom banken er korrekt ført.
>For å gjøre en bankavstemming tar man utgangspunkt i regnskapet til en egen konto i banken. Man ser deretter på kontoutdrag, og sammenligner dette med bankutskriften. Saldo på bankkontoen skal i prinsippet tilsvare saldo på innskudd i banken. Stemmer ikke dette finner man ut gjennom bankavstemmingen ut hvilke kontoutdrag som mangler dokumentasjon.

Eksempel på bankavstemming


Arilds betong AS har i løpet av en periode tjent 50 000 kroner på levering av betong. På bankkontoen for regnskapet står det 23 000 kroner. Bankutskriften viser at det har blitt gjort kontoutdrag tilsvarende 27 000 kroner. Arilds betong AS går så gjennom regnskapet sitt for å finne dokumentasjon på disse utdragene. Utgiftspostene til firmaet viser seg å tilsvare kontoutdragene, og Arilds betong AS har gjennomført en vellykket bankavstemming.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hva betyr brutto?
 23. Hva er bankavstemming?
 24. Hva er bankinnskudd?
 25. Hva er bokføring?
 26. Hva er bruttofortjeneste?
 27. Hva er bruttolønn?
 28. Hva er dagsoppgjør?
 29. Hva er dekningsbidrag?
 30. Hva er driftskostnad?
 31. Hva er en utgift?
 32. Hva er et budsjett?
 33. Hva må en faktura inneholde?
 34. Inflasjon
 35. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 36. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 37. Inngående moms – hva er inngående moms?
 38. Kapital – hva er kapital?
 39. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 40. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 41. Kassekreditt
 42. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 43. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 44. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 45. Kommaseparert fil
 46. Konsern – hva er et konsern?
 47. Kontantbeholdning
 48. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 49. Kontantstrøm
 50. Kontantstrømanalyse
 51. Kontantstrømoppstilling
 52. Kontering
 53. Lagerstyring
 54. Leverandør
 55. Leverandørgjeld
 56. Leverandørkartotek
 57. Leverandørkreditt
 58. Leverandørliste
 59. Restskatt - Hva er restskatt?
 60. Revisjon - Hva er revisjon?
 61. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 62. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 63. Skattemelding
 64. Skatteoppgjør
 65. Tap på fordring
 66. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer