« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Nøkkeltall – hva er et nøkkeltall?

Nøkkeltall er de tallene som fungerer som en indikator på hvordan det går økonomisk med en organisasjon eller virksomhets regnskap. Disse kan man regne ut fra foretakets balanse eller resultatregnskap. Nøkkeltall brukes hovedsakelig for å kartlegge økonomien og analysere en bedrift. Derfor blir det viktig å også ta i betraktning hvilken type selskapsform virksomheten er, og hvilken bransje den opererer i før man trekker noen konklusjoner. Ofte blir nøkkeltall også brukt til å sette organisasjoner og selskaper opp mot konkurrentene deres. Det finnes flere ulike typer nøkkeltall. Hvilke nøkkeltall man velger å benytte seg av avhenger helt av hva det er man ønsker å finne ut av gjennom analysen. En vanlig innfallsvinkel for analyse er å finne ut av hvor vidt virksomheten er lønnsom eller ikke. Altså, hvor mye penger man tjener på driften av virksomheten. For en slik analyse er det vanlige å benytte seg av følgende tre typer nøkkeltall:

 • Salgspris minus varekostnad, som viser virksomhetens bruttofortjeneste for hvor mye man tjener på en vare.
 • Virksomhetens dekningsgrad, som beregner salgsinntektene som er til overs og kan dekke faste kostnader og gi et eventuelt overskudd.
 • Hvor virksomheten ender opp med en nullpunktsomsetning. Altså punktet hvor kostnadene dekker utgiftene. Dette viser virksomhetens vendepunkt hvor et produkt går fra å være ulønnsomt til å bli lønnsomt.

Det er heller ikke uvanlig at man ønsker å finne nøkkeltall på virksomhetens soliditet og finansiering. Disse nøkkeltallene er følgende to:

 • Gjeldsgrad, som viser forholdet mellom virksomhetens gjeld- og egenkapital.
 • Egenkapitalandelen, som viser forholdet mellom totalkapital og egenkapital.

En virksomhets nøkkeltall kan også gi en indikator på om den er i stand til å betale sine forpliktelser og videre gi et innsyn i virksomhetens likviditet. Det benyttes altså til analyser av selve driften utover hvor lønnsom den er. Denne innsikten i betalingsevne er også viktig, og kan sees i to forskjellige likviditetsgrader:

 • Likviditetsgrad 1: viser betalingsevne med tanke på kortsiktig gjeld.
 • Likviditetsgrad 2: viser hvor lang eller kort tid man regner med å bruke på å betale kortsiktig gjeld.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer