« Tilbake (Ordbok)

Driftskostnad – hva er driftskostnad?


Driftskostnad er løpende kostnader i forbindelse med driften av en virksomhet. Viktige driftskostnader kan for eksempel være transport-, råvare- og lønnskostnader. Man deler som regel disse utgiftene opp i faste og variable driftskostnader.
De variable driftskostnadene vil minke og øke alt etter om virksomhetens produksjon er høy eller lav, og er i direkte forbindelse med en virksomhets produksjon. Eksempelvis vil en økning i et produkts popularitet og etterspørsel øke utgiftene, og omvendt ved mindre etterspørsel. Typiske eksempler på faste driftskostnader er lønn, leie og strøm.


Eksempel på driftskostnad


TV-produsenten Synsfelt AS produserte en ny TV for fem år siden med gjennomsnittlig produksjon av 20 000 TV-er, og variable utgifter på 900 000 kroner, for hver regnskapsperiode. Etter en økning i popularitet med deres nye reklamekampanje, må virksomheten i neste periode produsere 40 000 Tver, og de variable driftskostnadene øker til 1 800 000 kroner.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Driftsresultat
 14. Driftsutgift
 15. Forretningsplan
 16. Hva betyr brutto?
 17. Hva er bankavstemming?
 18. Hva er bankinnskudd?
 19. Hva er bokføring?
 20. Hva er bruttofortjeneste?
 21. Hva er bruttolønn?
 22. Hva er dagsoppgjør?
 23. Hva er dekningsbidrag?
 24. Hva er driftskostnad?
 25. Hva er en utgift?
 26. Hva er et budsjett?
 27. Hva må en faktura inneholde?
 28. Restskatt - Hva er restskatt?
 29. Revisjon - Hva er revisjon?
 30. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 31. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 32. Skattemelding
 33. Skatteoppgjør
 34. Tap på fordring
 35. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer