« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Kontantbeholdning

En kontantbeholdning er den samlede mengden kontanter, eller likvide midler, i en institusjon, virksomhet eller privatperson. Det er betegnelsen på midler disse til enhver tid har til rådighet for betaling av uforutsette utgifter og kortsiktige utgifter. I bedriftsøkonomien referer begrepet stort sett til en virksomhets bankinnskudd og kontanter.
I henhold til regnskapsloven skal en virksomhets kontantbeholdning føres i balansen. Dette på grunn av at disse midlene regnes for å være omløpsmidler i virksomheten, og dermed også en del av virksomhetens eiendeler. I tillegg til kontantbeholdningen er det vanlig å også ha en kassekreditt til utgifter av samme karakter. Dette er et lån virksomheten tar i en bank for å ha muligheten til å betale disse uforutsette og kortsikte utgiftene. Banken bestemmer i en slik avtale et maksimumsbeløp virksomheten har til rådighet, og kan låne av til enhver tid.
Virksomheter med god kontantbeholdning får dessuten høyere likviditet. Dette på grunn av at likviditeten sier noe om betalingsevnen til en virksomhet, og med større kontantbeholdning kommer bedre betalingsevne.

Eksempel


Keramikk AS har en kontantbeholdning på 100000 kroner. Når ovnen de bruker til produksjon velter og blir ødelagt under flytting, må de hente midler fra kontantbeholdningen for å betale kostnadene. De ender opp med å bruke 90000 kroner på reparasjoner, og sitter igjen med bare 10000 kroner i kontantbeholdningen. Dette må de i løpet av kort tid tjene inn igjen for å oppnå likviditeten de hadde før utgiften.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hva betyr brutto?
 23. Hva er bankavstemming?
 24. Hva er bankinnskudd?
 25. Hva er bokføring?
 26. Hva er bruttofortjeneste?
 27. Hva er bruttolønn?
 28. Hva er dagsoppgjør?
 29. Hva er dekningsbidrag?
 30. Hva er driftskostnad?
 31. Hva er en utgift?
 32. Hva er et budsjett?
 33. Hva må en faktura inneholde?
 34. Inflasjon
 35. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 36. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 37. Inngående moms – hva er inngående moms?
 38. Kapital – hva er kapital?
 39. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 40. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 41. Kassekreditt
 42. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 43. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 44. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 45. Kommaseparert fil
 46. Konsern – hva er et konsern?
 47. Kontantbeholdning
 48. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 49. Kontantstrøm
 50. Kontantstrømanalyse
 51. Kontantstrømoppstilling
 52. Kontering
 53. Kontokort
 54. Kontonummer
 55. Kontoplan
 56. Kostnad
 57. Kostpris
 58. Kreditere
 59. Kreditert faktura
 60. Kreditnota
 61. Kreditor – hva er en kreditor?
 62. Kunde
 63. Kundefordringer
 64. Kundekartotek
 65. Kundeliste
 66. Lagerstyring
 67. Leverandør
 68. Leverandørgjeld
 69. Leverandørkartotek
 70. Leverandørkreditt
 71. Leverandørliste
 72. Likvide midler
 73. Likviditet
 74. Likviditetsbudsjett
 75. Lønn
 76. Restskatt - Hva er restskatt?
 77. Revisjon - Hva er revisjon?
 78. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 79. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 80. Skattemelding
 81. Skatteoppgjør
 82. Tap på fordring
 83. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer