« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Reskontroavstemming

En reskontroavstemming er analysen man gjør av ens eget regnskap satt opp mot et kontoutdrag fra en av sine leverandører. Denne avstemmingen gjør man for å forsikre seg om at virksomhetens reskontro er ført på en god måte.


Riktig fremgangsmåte for å gjøre en reskontroavstemming er å se at alle betalinger som er gjort til leverandøren stemmer overens med fakturaene som er ført i systemet. Opplever man i denne gjennomgangen et avvik i beløpene som er betalt og fakturaene man har mottatt skal det være enkelt å finne ut hvor feilen ligger.

Oppdager man et avvik mellom betalinger og fakturaer mottatt burde man også kontakte leverandøren og be dem undersøke feilen i sitt eget system. På denne måten vil man enklere kunne få klarhet i hva som er grunnen til at avviket har oppstått. Dreier det seg om en faktura som ikke har blitt sendt eller en betaling som har blitt gjort feil kommer man fort til bunns i dette og kan rette den opp i løpet av kort tid.

Når grunnen til avviket i systemet er oppklart skal denne føres inn i regnskapet slik at det igjen blir orden i virksomhetens reskontro.


Eksempel

Olabil AS gjør en reskontroavstemming og ser at de har betalt 1000 kr mer til leverandøren Maling AS enn det fakturaene i deres reskontro skulle tilsi. Olabil AS kontakter derfor maling AS og gjør dem oppmerksom på avviket i regnskapet. Maling AS undersøker saken og ser at de har sendt ut en faktura på 1000 kroner som ikke ligger i systemet til Olabil AS. For å løse denne saken sender Maling AS en kopi av fakturaen som mangler i systemet til Olabil AS. Olabil AS legger denne fakturaen til i sitt regnskap der den hører hjemme og regnskapet stemmer igjen overens med betalingene som har blitt gjort.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 169,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

  1. A-konto
  2. A-melding
  3. Aksje- Hva er en Aksje?
  4. Aksjeeierbok
  5. Aksjekapital
  6. Ansvarlig selskap ANS
  7. Ansvarsforsikring
  8. Åpningsbalanse
  9. Arbeidsgiveravgift
  10. Årsoppgjør
  11. Årsrapport
  12. Årsregnskap
  13. Årsverk
  14. Avanse på salg
  15. Avkastning
  16. Betalingsoppfordring
  17. Bokføringsloven
  18. Brønnøysundregisteret
  19. Debitor – hva er debitor?
  20. Driftsresultat
  21. Driftsutgift
  22. Egenkapital – hva er egenkapital?
  23. Enkeltpersonforetak
  24. Faktoring – hva er faktoring?
  25. Feriepenger – hva er feriepenger?
  26. Forretningsplan
  27. Forskuddsbetaling
  28. Frikort – hva er frikort?
  29. Generalforsamling
  30. Hovedbok – hva er hovedbok?
  31. Hva betyr brutto?
  32. Hva er bankavstemming?
  33. Hva er bankinnskudd?
  34. Hva er bokføring?
  35. Hva er bruttofortjeneste?
  36. Hva er bruttolønn?
  37. Hva er dagsoppgjør?
  38. Hva er dekningsbidrag?
  39. Hva er driftskostnad?
  40. Hva er en utgift?
  41. Hva er et aksjeselskap?
  42. Hva er et budsjett?
  43. Hva er et NUF?
  44. Hva er mva
  45. Hva er revisjon?
  46. Hva må en faktura inneholde?
  47. Inflasjon
  48. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
  49. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
  50. Inngående moms – hva er inngående moms?
  51. Kapital – hva er kapital?
  52. Kassakladd – hva er en kassakladd?
  53. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
  54. Kassekreditt
  55. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
  56. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
  57. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
  58. Kommaseparert fil
  59. Konsern – hva er et konsern?
  60. Kontantbeholdning
  61. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
  62. Kontantstrøm
  63. Kontantstrømanalyse
  64. Kontantstrømoppstilling
  65. Kontering
  66. Kontokort
  67. Kontonummer
  68. Kontoplan
  69. Kostnad
  70. Kostpris
  71. kredit
  72. Kreditere
  73. Kreditert faktura
  74. Kreditnota
  75. Kreditor – hva er en kreditor?
  76. Kunde
  77. Kundefordringer
  78. Kundekartotek
  79. Kundeliste
  80. Lagerstyring
  81. Leverandør
  82. Leverandørgjeld
  83. Leverandørkartotek
  84. Leverandørkreditt
  85. Leverandørliste
  86. Likvide midler
  87. Likviditet
  88. Likviditetsbudsjett
  89. Lønn
  90. Matching-prinsippet
  91. Merverdiavgiftsregisteret
  92. Moms – hva er moms?
  93. Momsoppgjør
  94. Momsregnskap
  95. Morarente
  96. Morselskap
  97. Mva-oppgave
  98. Mva-oppgjør
  99. Mva-registrering
  100. Mva-regnskap
  101. Mva-termin
  102. Namsmannen
  103. Næringsoppgave
  104. Norsk standard
  105. Noteopplysninger
  106. Nøkkeltall
  107. Nullpunktsomsetning
  108. Obligasjon
  109. Omdømme
  110. Omløpsmidler
  111. Omsetning
  112. Omsetningsoppgave
  113. Omtvistet krav
  114. One Stop Moms
  115. Opptjeningsprinsippet
  116. Ordre – hva er en ordre?
  117. Organisasjonsform
  118. Organisasjonsnummer
  119. Outsourcing
  120. Overskudd – hva er overskudd?
  121. Økonomisystemer
  122. Pakkseddel
  123. Passiva – hva er passiva?
  124. Periodisere – hva er periodisering?
  125. Personalkostnad – hva er personalkostnader?
  126. Postering – hva er postering?
  127. Priselastisitet – hva er priselastisitet?
  128. Profitt – hva er profitt?
  129. Proformafaktura – hva er en proformafaktura?
  130. Prosjektstyring – hva er prosjektstyring?
  131. Provisjon – hva er provisjon?
  132. Purring – hva er en purring?
  133. Råbalanse
  134. Realkapital – hva er realkapital?
  135. Registrert revisor
  136. Regning – hva er en regning?
  137. Regnskap – hva er regnskap?
  138. Regnskapsår – hva er et regnskapsår?
  139. Regnskapsbyrå – hva er et regnskapsbyrå?
  140. Regnskapskontroll – hva er regnskapskontroll?
  141. Regnskapsloven – hva er regnskapsloven?
  142. Regnskapsprinsipper – hva er regnskapsprinsipper?
  143. Reiseutgifter – hva er reiseutgifter?
  144. Remittering – hva er remittering?
  145. Rente – hva er rente?
  146. Reskontro – hva er reskontro?
  147. Reskontroavstemming
  148. Restskatt - Hva er restskatt?
  149. Resultatregnskap
  150. Revisjon - Hva er revisjon?
  151. Revisjonsplikt
  152. SAF-T – hva er SAF-T?
  153. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
  154. Saldobalansen
  155. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
  156. Salgsmoms
  157. Sammenstillingsprinsippet
  158. Selskapsform
  159. Selvangivelse
  160. Skatt – hva er skatt?
  161. Skattemelding
  162. Skatteoppgjør
  163. Skrapverdi
  164. Soliditet – hva er soliditet?
  165. Standardregnskap – hva er et standardregnskap?
  166. Statsautorisert revisor
  167. Stiftelse – hva er en stiftelse?
  168. Strekkode – hva er en strekkode?
  169. Styre – hva er et styre?
  170. SWIFT-kode
  171. Tap på faktura
  172. Tap på fordring
  173. Termin – hva er en termin?
  174. Tilbakeføring – hva er tilbakeføring?
  175. Tilbud – hva er et tilbud?
  176. Transaksjon – hva er en transaksjon?
  177. Transaksjonsprinsippet
  178. Tvangstrekk i lønn
  179. Utgående balanse
  180. Utgående moms
  181. Utgifter – hva er en utgift?
  182. Utgiftsgodtgjørelse
  183. Utlignet skatt
  184. Utrangeringsverdi
  185. Utsatt skatt
  186. Varsel om utleggsforretning
  187. Velge selskapsform
  188. Webinar – hva er et webinar?