« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Morarente – hva er morarente?

Morarente, eller forsinkelsesrente, er en straffe- eller erstatningsrente som må betales av en kreditor eller debitor i tilfeller hvor en forpliktelse av økonomisk art ikke har blitt tatt imot eller blitt innfridd etter avtale. Dette i henhold til morarenteloven, eller forsinkelsesrenteloven, fra 1976 med sine tydelige retningslinjer for håndtering av tilfeller ved forsinket betaling, og bestemmelser for morarente.

Morarentens størrelse blir av departementet fastsatt hvert halvår til en fast årlig prosentsats. Denne prosentsatsen blir satt i samsvar med den pengepolitiske styringsrenten som per 1. januar og 1. juli blir bestemt av Norges Bank for det aktuelle året. Vanlig praksis er at morarenten settes til minst syv prosentpoeng høyere enn den fastsatte styringsrenten. Det finnes dog noen særlige og mer lempelige avgjørelser for beregningen av denne renten i tilfeller hvor skyldneren er en vanlig forbruker, enn rentesatsene som gjelder for næringsvirksomheter.

I tilfeller hvor betalingsfristen på en faktura ikke er spesifisert før utsendelse, skal et betalingskrav ettersendes til mottakeren. Først etter minst 30 dager fra avsendelse av dette betalingskravet vil morarentene begynne å løpe for mottakeren.

For mer informasjon om utregning av morarente anbefales det at man oppsøker rentekalkulatoren på nettsidene til Regjeringen. Ønsker man mer informasjon om morarentens lovverk henvises det videre til Lovdatas nettsider.

Eksempel:

Hamnes AS har sendt en faktura på 10000 kr til virksomheten Pelles AS for kjøp av tekstiler til produksjon. Pelles AS er ikke i stand til å betale denne fakturaen da de har gått konkurs. Etter betalingsfristen har gått ut begynner morarentene på beløpet å løpe, og må betales etter bestemmelsene i morarenteloven. Disse er satt til 7 % høyere enn styringsrenten. I dette tilfellet 1,5 % altså, 8,5%. Renten for Pelles AS blir derfor 850 kr per måned.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer