« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Morarente – hva er morarente?

Morarente, eller forsinkelsesrente, er en straffe- eller erstatningsrente som må betales av en kreditor eller debitor i tilfeller hvor en forpliktelse av økonomisk art ikke har blitt tatt imot eller blitt innfridd etter avtale. Dette i henhold til morarenteloven, eller forsinkelsesrenteloven, fra 1976 med sine tydelige retningslinjer for håndtering av tilfeller ved forsinket betaling, og bestemmelser for morarente.

Morarentens størrelse blir av departementet fastsatt hvert halvår til en fast årlig prosentsats. Denne prosentsatsen blir satt i samsvar med den pengepolitiske styringsrenten som per 1. januar og 1. juli blir bestemt av Norges Bank for det aktuelle året. Vanlig praksis er at morarenten settes til minst syv prosentpoeng høyere enn den fastsatte styringsrenten. Det finnes dog noen særlige og mer lempelige avgjørelser for beregningen av denne renten i tilfeller hvor skyldneren er en vanlig forbruker, enn rentesatsene som gjelder for næringsvirksomheter.

I tilfeller hvor betalingsfristen på en faktura ikke er spesifisert før utsendelse, skal et betalingskrav ettersendes til mottakeren. Først etter minst 30 dager fra avsendelse av dette betalingskravet vil morarentene begynne å løpe for mottakeren.

For mer informasjon om utregning av morarente anbefales det at man oppsøker rentekalkulatoren på nettsidene til Regjeringen. Ønsker man mer informasjon om morarentens lovverk henvises det videre til Lovdatas nettsider.

Eksempel:

Hamnes AS har sendt en faktura på 10000 kr til virksomheten Pelles AS for kjøp av tekstiler til produksjon. Pelles AS er ikke i stand til å betale denne fakturaen da de har gått konkurs. Etter betalingsfristen har gått ut begynner morarentene på beløpet å løpe, og må betales etter bestemmelsene i morarenteloven. Disse er satt til 7 % høyere enn styringsrenten. I dette tilfellet 1,5 % altså, 8,5%. Renten for Pelles AS blir derfor 850 kr per måned.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer