« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Likvide midler – hva er likvide midler?

Likvide midler er betegnelsen på eiendeler som enkelt kan omdannes til kontanter. Det være seg børsnoterte aksjer, bankinnskudd, kortsiktige tilgodehavender eller andre obligasjoner. Av naturlige grunner regnes kontanter som den tydeligste formen for likvide midler i en virksomhet. Felles for de ovenfor nevnte formene for likvide midler er at det ikke ligger noen langsiktig tilknytning til eiendelene. En aksje kan for eksempel enkelt selges og omdannes til kontanter for bruk i en håndvending.

Begrepet likvide midler brukes som regel i sammenheng med en bedrifts likviditet eller betalingsevne. Grunnen til dette er at summen av disse eiendelen kan oversettes til å fortelle noe om hvor stor kjøpekraft en virksomhet har på kort sikt. Altså, hvor mye en virksomhet er god for i form av kjøpekraft for øyeblikket. Blir andelen av likvide midler for lav i en virksomhet kan det videre føre til problemer med å betale regninger for eksempel. Det blir derfor viktig for en virksomhet at de likvide midlene også finnes i form av midler til øyeblikkelig bruk, og ikke bare er investert i fysiske eiendeler. Andelen av disse vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift.

Et annet viktig poeng med å ha høy andel likvide midler eller likviditet er at dette skaper tillitt hos potensielle kunder. Ser man fra utsiden at en virksomhet har stødig økonomi gjør dette at man i større grad føler trygghet som leverandør eller investor. Høy likviditet gir uttrykk for at det skal mer til for at virksomheten vil gå øyeblikkelig konkurs. Noe som også bidrar til å gjøre et samarbeid mer attraktivt.

Opplever man at de likvide midlene i en virksomhet synker til et ufornuftig lavt nivå er det heldigvis tiltak man kan gjøre for å forbedre dette:

 • Å øke bedriftens lønnsomhet.
 • Å kutte ned på, eller fjerne kostnader.
 • Å be banken om større kassekreditt.

Disse punktene er selvfølgelig enklere å ramse opp enn å faktisk gjennomføre, men skal man bedre en virksomhets likvide midler er det dessverre lite man kan gjøre utover dette.

De likvide midlene til virksomheten Larsen AS har sunket til et nivå som gjør at det i løpet kort tid vil bli problematisk å betale faste utgifter. Ledelsen ser at ved å kutte kostnadene til en av virksomhetens ni ansatte vil de være i stand til å sakte men sikkert bygge denne opp igjen til et tilfredsstillende nivå i løpet av neste regnskapsperiode. De velger derfor å si opp en av sine ansatte, og bruker den tidligere utgiftsposten til å heve totalen av likvide midler til et fornuftig nivå.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer