« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Likvide midler – hva er likvide midler?

Likvide midler er betegnelsen på eiendeler som enkelt kan omdannes til kontanter. Det være seg børsnoterte aksjer, bankinnskudd, kortsiktige tilgodehavender eller andre obligasjoner. Av naturlige grunner regnes kontanter som den tydeligste formen for likvide midler i en virksomhet. Felles for de ovenfor nevnte formene for likvide midler er at det ikke ligger noen langsiktig tilknytning til eiendelene. En aksje kan for eksempel enkelt selges og omdannes til kontanter for bruk i en håndvending.

Begrepet likvide midler brukes som regel i sammenheng med en bedrifts likviditet eller betalingsevne. Grunnen til dette er at summen av disse eiendelen kan oversettes til å fortelle noe om hvor stor kjøpekraft en virksomhet har på kort sikt. Altså, hvor mye en virksomhet er god for i form av kjøpekraft for øyeblikket. Blir andelen av likvide midler for lav i en virksomhet kan det videre føre til problemer med å betale regninger for eksempel. Det blir derfor viktig for en virksomhet at de likvide midlene også finnes i form av midler til øyeblikkelig bruk, og ikke bare er investert i fysiske eiendeler. Andelen av disse vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift.

Et annet viktig poeng med å ha høy andel likvide midler eller likviditet er at dette skaper tillitt hos potensielle kunder. Ser man fra utsiden at en virksomhet har stødig økonomi gjør dette at man i større grad føler trygghet som leverandør eller investor. Høy likviditet gir uttrykk for at det skal mer til for at virksomheten vil gå øyeblikkelig konkurs. Noe som også bidrar til å gjøre et samarbeid mer attraktivt.

Opplever man at de likvide midlene i en virksomhet synker til et ufornuftig lavt nivå er det heldigvis tiltak man kan gjøre for å forbedre dette:

 • Å øke bedriftens lønnsomhet.
 • Å kutte ned på, eller fjerne kostnader.
 • Å be banken om større kassekreditt.

Disse punktene er selvfølgelig enklere å ramse opp enn å faktisk gjennomføre, men skal man bedre en virksomhets likvide midler er det dessverre lite man kan gjøre utover dette.

De likvide midlene til virksomheten Larsen AS har sunket til et nivå som gjør at det i løpet kort tid vil bli problematisk å betale faste utgifter. Ledelsen ser at ved å kutte kostnadene til en av virksomhetens ni ansatte vil de være i stand til å sakte men sikkert bygge denne opp igjen til et tilfredsstillende nivå i løpet av neste regnskapsperiode. De velger derfor å si opp en av sine ansatte, og bruker den tidligere utgiftsposten til å heve totalen av likvide midler til et fornuftig nivå.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer