« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Obligasjon – hva er en obligasjon?

En obligasjon er noe som vanligvis utstedes av staten, en såkalt statsobligasjon, og er et verdipapir som gir mulighet for en låntaker til å skaffe seg kapital. Långiveren i dette tilfellet er obligasjonens eier, og låntakeren er utsteder. I enkelte tilfeller utstedes også obligasjonen av et selskap, som en kredittobligasjon. Ved kjøpet av en obligasjon er det staten eller det eventuelle selskapet som låner pengene, og som etter hvert får disse tilbakebetalt med renter. Obligasjonens utsteder er forpliktet ved utstedelsen til betaling av flere beløp en selve eieren av obligasjonen. Dette fungerer på samme måten som ved betaling av avdrag på lån. Av de to formene for obligasjon er statsobligasjonen den med lavest risiko. Dette på grunn av at det tross alt er mindre sannsynlig staten går konkurs enn et privateid aksjeselskap. Avkastningen av disse obligasjonene er naturligvis derfor også lavere enn ved kredittobligasjoner. Med kredittobligasjoner vil både avkastningen og risikoen altså være høyere.

Obligasjonen er gjeldende i en gitt periode etter avtale. Ved utløpet av denne perioden skal restbeløpet av lånet betales tilbake til utsteder, som i flere tilfeller omfatter tilbakebetaling av hele lånet. Dette på grunn av at avbetalingene i låneperioden er basert på lånebeløpets renter. En obligasjon har altså en løpetid, og man vet derfor alltid når siste avbetaling på lånet forfaller. Verdien av denne avtalen regnes ut gjennom en sammenslåing av alle planlagte innbetalinger på renten som er satt. Denne settes av kurs og varer obligasjonens løpetid, om ikke annet er avtalt i forkant.

Tilbakebetalingsvilkårene for en obligasjon fastsettes ved enhver utstedelse av obligasjon. Det skal beskrives tydelig etter hvilket prinsipp man ønsker at tilbakebetalingen skal skje. Typisk er at dette gjøres som et annuitetslån. Det vil si at man avtaler et gitt antall faste summer som skal betales som avdrag på lånet i løpet av obligasjonens løpetid. En annen form for obligasjonsavtale er et stående lån. Her betales lånets totalbeløp tilbake ved låneperiodens utløp.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer