« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Kontantstrømanalyse
En kontantstrømanalyse viser den økonomiske tilstanden til en bedrift med en detaljert oversikt over virksomhetens kontantstrøm, eller cash flow. Dette for å illustrere og gi en tydelig pekepinn på hvordan virksomheten ligger an med tanke på likviditet. Kontantstrømanalysen skal vise alt av utbetalinger og innbetalinger som påvirker bedriftens pengebeholdning. Det være seg penger til drift, finansiering og investeringer. Rapporten utarbeides vanligvis basert på kontantstrømmen fra siste regnskapsår, fra begynnelse til slutt. Begrepet kontantstrømoppstilling kan brukes om den samme rapporten.

En av fordelene med kontantstrømanalysen er at den utfyller årsregnskapet. Den inkluderer bare utbetalinger og innbetalinger som faktisk har funnet sted. Årsregnskapet inkluderer derimot også innbetalinger som kunden enda ikke har betalt, eller kostnader som ikke regnes som utbetalinger. Det kan være våde kundefordringer eller avskrivninger. Kontantstrømanalysen gir dermed et mer komplett inntrykk av både endringer i likviditet, og årsaken til disse.

En annen fordel er at banker, leverandører og investorer enklere kan gjøre en vurdering av virksomhetens evne til å innfri forpliktelser, skape likviditet, utbetale utbytte, eller eventuelt behov for finansiering fra eksterne kilder.

Kontantstrømanalysen skal utarbeides av alle virksomheter som er regnskapspliktige. Kun små foretak, som klassifiseres ut fra kriterier om balanse, inntekt og/eller antall ansatte, er unntatt utarbeidelse av denne analysen.

Eksempel

Kontantstrømanalyse for Bedriften AS:

Kontantstrømanalyse 01.01. - 31.12.

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skatt

8 310 300

3 540 540

Betalbar skatt

-16 635

-4 950

Ordinære avskrivninger

2 807 650

2 320 200

Tap ved avgang anleggsmidler

7 000

-

Endring varelager

-620 800

-3 140 700

Endring kundefordringer

132 060

20 420

Endring leverandørgjeld

-2 007 300

3 120 550

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-3 324 030

2 600 100

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

5 288 245

8 456 160

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investeringer i varige driftsmidler

-2 830 220

-3 435 700

Salg av varige driftsmidler (salgssum)

140 500

40 500

Økning aksjekapital i datterselskap

-55 000

-

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-2 744 720

-3 395 200

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Skatt utbetaling av konsernbidrag

-18 330

-1 198 000

Utbetaling av konsernbidrag

-46 542

-3 150 000

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-64 872

-4 348 000

Netto endring i likvider i året

320 340

1 202 380

Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01

4 520 010

3 105 552

Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12.

4 840 350

4 307 932

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hva betyr brutto?
 23. Hva er bankavstemming?
 24. Hva er bankinnskudd?
 25. Hva er bokføring?
 26. Hva er bruttofortjeneste?
 27. Hva er bruttolønn?
 28. Hva er dagsoppgjør?
 29. Hva er dekningsbidrag?
 30. Hva er driftskostnad?
 31. Hva er en utgift?
 32. Hva er et budsjett?
 33. Hva må en faktura inneholde?
 34. Inflasjon
 35. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 36. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 37. Inngående moms – hva er inngående moms?
 38. Kapital – hva er kapital?
 39. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 40. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 41. Kassekreditt
 42. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 43. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 44. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 45. Kommaseparert fil
 46. Konsern – hva er et konsern?
 47. Kontantbeholdning
 48. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 49. Kontantstrøm
 50. Kontantstrømanalyse
 51. Kontantstrømoppstilling
 52. Kontering
 53. Kontokort
 54. Kontonummer
 55. Kontoplan
 56. Kostnad
 57. Kostpris
 58. Kreditere
 59. Kreditert faktura
 60. Kreditnota
 61. Kreditor – hva er en kreditor?
 62. Kunde
 63. Kundefordringer
 64. Kundekartotek
 65. Kundeliste
 66. Lagerstyring
 67. Leverandør
 68. Leverandørgjeld
 69. Leverandørkartotek
 70. Leverandørkreditt
 71. Leverandørliste
 72. Likvide midler
 73. Likviditet
 74. Likviditetsbudsjett
 75. Lønn
 76. Restskatt - Hva er restskatt?
 77. Revisjon - Hva er revisjon?
 78. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 79. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 80. Skattemelding
 81. Skatteoppgjør
 82. Tap på fordring
 83. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer