« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-oppgave – hva er en mva-oppgave?

Mva-oppgaven, eller merverdiavgiftsoppgaven viser en oversikt over hva man som merverdiavgiftsregistert virksomhet skylder eller har til gode hos staten. Den blir levert i form av en rapport til Altinn. Alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret er avgiftspliktige og skal levere en slik rapport.

Mva-oppgaven som lever skal vise hvor mye en virksomhet har betalt, og krevd inn av mva. Alle transaksjonene som blir tatt med i rapporten skal også kunne dokumenteres ved senere gjennomgang av oppgaven. Dette for å være sikker på at det ikke blir gitt feilaktig informasjon til staten for å oppnå eventuelle fordeler som tilbakebetaling av mva. Til slutt er det differansen mellom utgående mva og inngående mva som avgjør hvor mye man har til gode hos, eller må betale til staten.

Regelen for hvor ofte man skal levere mva-oppgave er i utgangspunktet annen hver måned, altså seks terminer i året. Følger man denne syklusen har den merverdiavgiftsregistrerte virksomheten vanligvis én måned og ti dager på å levere mva-oppgavene sine på fra forrige oppgaves frist har gått ut. Dette på grunn av at det skal være gjort ved utgangen av hver termin, som med unntak av 31. august, er satt til den 10. hver måned.

Mindre næringsdrivende virksomheter med under én million i omsetning kan søke om å få levere mva-oppgaven bare én gang i året. Har man ikke søkt om dette skal mva-oppgaven levers på Altinn uavhengig om man har hatt eller ikke hatt salgsinntekter. Fristen for å levere den søknaden løper ut 10. mars.


Eksempel

Mannen AS er en relativt liten virksomhet med en omsetning på rundt 800 000 kr i året. De bestemmer seg derfor for å søke om å levere mva-oppgaven kun ved enden av hvert regnskapsår innen fristen 10. mars. Søknaden blir innfridd og Mannen AS trenger ikke levere mva-oppgave til Altinn mer enn én gang i året. Rapporten som leveres skal likevel innfri samme krav til dokumentasjon av inngående og utgående mva som om de leverte annen hver måned. Differansen mellom disse avgjør hvor mye virksomheten må betale, eller har til gode av mva hos staten.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer