« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-oppgave – hva er en mva-oppgave?

Mva-oppgaven, eller merverdiavgiftsoppgaven viser en oversikt over hva man som merverdiavgiftsregistert virksomhet skylder eller har til gode hos staten. Den blir levert i form av en rapport til Altinn. Alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret er avgiftspliktige og skal levere en slik rapport.

Mva-oppgaven som lever skal vise hvor mye en virksomhet har betalt, og krevd inn av mva. Alle transaksjonene som blir tatt med i rapporten skal også kunne dokumenteres ved senere gjennomgang av oppgaven. Dette for å være sikker på at det ikke blir gitt feilaktig informasjon til staten for å oppnå eventuelle fordeler som tilbakebetaling av mva. Til slutt er det differansen mellom utgående mva og inngående mva som avgjør hvor mye man har til gode hos, eller må betale til staten.

Regelen for hvor ofte man skal levere mva-oppgave er i utgangspunktet annen hver måned, altså seks terminer i året. Følger man denne syklusen har den merverdiavgiftsregistrerte virksomheten vanligvis én måned og ti dager på å levere mva-oppgavene sine på fra forrige oppgaves frist har gått ut. Dette på grunn av at det skal være gjort ved utgangen av hver termin, som med unntak av 31. august, er satt til den 10. hver måned.

Mindre næringsdrivende virksomheter med under én million i omsetning kan søke om å få levere mva-oppgaven bare én gang i året. Har man ikke søkt om dette skal mva-oppgaven levers på Altinn uavhengig om man har hatt eller ikke hatt salgsinntekter. Fristen for å levere den søknaden løper ut 10. mars.


Eksempel

Mannen AS er en relativt liten virksomhet med en omsetning på rundt 800 000 kr i året. De bestemmer seg derfor for å søke om å levere mva-oppgaven kun ved enden av hvert regnskapsår innen fristen 10. mars. Søknaden blir innfridd og Mannen AS trenger ikke levere mva-oppgave til Altinn mer enn én gang i året. Rapporten som leveres skal likevel innfri samme krav til dokumentasjon av inngående og utgående mva som om de leverte annen hver måned. Differansen mellom disse avgjør hvor mye virksomheten må betale, eller har til gode av mva hos staten.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer