« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-termin

Mva-termin er betegnelsen som brukes om fristen for å levere inn mva-oppgaven. Fristen gjelder alle virksomheter som er merverdiavgiftspliktig. Alt en virksomhet eventuelt skylder av innbetaling til staten etter mva-oppgaven er ferdigstilt skal også leveres innen denne fristen. Hvor mye som skal betales er avhengig av differansen mellom inngående og utgående mva for perioden som skal inkluderes i oppgaven. Viser denne differansen derimot at virksomheten har betalt mer mva enn den har krevd inn på vegne av staten får man utbetalt disse midlene igjen av staten. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter er pliktig å overholde fristen de har fått av Skatteetaten for levering.

Normalt skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva-oppgaven ved enden av totalt seks terminer i løpet av et år. Altså skal virksomhetene det gjelder levere mva-oppgave annenhver måned. Fristen for betaling av midlene man skylder staten er vanligvis fastsatt til en måned og ti dager fra terminen utløper. Ved spesielle tilfeller kan man søke om å levere denne oppgaven kun én gang i året. Fristen som er satt er man likevel pliktig å overholde.

Etter vanlig praksis med seks terminer å forholde seg til i løpet av et år, skal virksomheter ta hensyn til følgende terminer/leveringsfrister:

 • 1. termin januar/februar- 10.april
 • 2. termin mars/april- 10. juni
 • 3. termin mai/juni - 31. august
 • 4. termin juli/august- 10. oktober
 • 5. termin september/oktober - 10. desember
 • 6. termin november/desember- 10. februar

I tilfeller hvor leveringsfristen er satt til enten lørdag eller søndag, vil fristen forflyttes til nærmeste vanlige arbeidsdag, som oftest påfølgende mandag.


Eksempel:

Knutsen AS er en merverdiavgiftspliktig virksomhet. Med dette følger ansvaret for å levere mva-oppgave for seks terminer i året. Det vil si at for terminen januar/februar skal all dokumenterbar inngående og utgående mva redegjøres for i en rapport. Resultatet for denne terminen viser at Knutsen AS skylder staten 300000 kr, og både denne summen og rapporten skal leveres til staten innen 10. april.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer