« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-termin

Mva-termin er betegnelsen som brukes om fristen for å levere inn mva-oppgaven. Fristen gjelder alle virksomheter som er merverdiavgiftspliktig. Alt en virksomhet eventuelt skylder av innbetaling til staten etter mva-oppgaven er ferdigstilt skal også leveres innen denne fristen. Hvor mye som skal betales er avhengig av differansen mellom inngående og utgående mva for perioden som skal inkluderes i oppgaven. Viser denne differansen derimot at virksomheten har betalt mer mva enn den har krevd inn på vegne av staten får man utbetalt disse midlene igjen av staten. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter er pliktig å overholde fristen de har fått av Skatteetaten for levering.

Normalt skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva-oppgaven ved enden av totalt seks terminer i løpet av et år. Altså skal virksomhetene det gjelder levere mva-oppgave annenhver måned. Fristen for betaling av midlene man skylder staten er vanligvis fastsatt til en måned og ti dager fra terminen utløper. Ved spesielle tilfeller kan man søke om å levere denne oppgaven kun én gang i året. Fristen som er satt er man likevel pliktig å overholde.

Etter vanlig praksis med seks terminer å forholde seg til i løpet av et år, skal virksomheter ta hensyn til følgende terminer/leveringsfrister:

 • 1. termin januar/februar- 10.april
 • 2. termin mars/april- 10. juni
 • 3. termin mai/juni - 31. august
 • 4. termin juli/august- 10. oktober
 • 5. termin september/oktober - 10. desember
 • 6. termin november/desember- 10. februar

I tilfeller hvor leveringsfristen er satt til enten lørdag eller søndag, vil fristen forflyttes til nærmeste vanlige arbeidsdag, som oftest påfølgende mandag.


Eksempel:

Knutsen AS er en merverdiavgiftspliktig virksomhet. Med dette følger ansvaret for å levere mva-oppgave for seks terminer i året. Det vil si at for terminen januar/februar skal all dokumenterbar inngående og utgående mva redegjøres for i en rapport. Resultatet for denne terminen viser at Knutsen AS skylder staten 300000 kr, og både denne summen og rapporten skal leveres til staten innen 10. april.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer