« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring sendes etter at fristen for betaling av inkassovarselet er forfalt, eller saken har gått til inkasso. Fakturaer som sendes til kunder har

Hvor lang betalingsfrist har en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring skal ha 14 dagers betalingsfrist. Dette gir kunden god tid til å betale utestående faktura.

Gebyr på betalingsoppfordring

På betalingsoppfordring kan det legges på gebyr. Gebyret som kan legges på er fastsatt i Inkassoforskriften og er 3/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen settes av Stortinget hvert på, og er i 2020 700,- Dette betyr at på en betalingsoppfordring kan det legges på gebyr på 210,- Gebyret skal dekkes av den som skylder penger, og legges til på kravet. Det legges i tillegg på renter i henhold til gjeldene forsinkelsesrente. Debet Faktura og Inkasso er alltid oppdatert med de siste gebyr- og rentesatser, slik at man ikke trenger å sette seg inn i gjeldene satser.

Hvordan sende betalingsoppfordring

Det er formkrav til at en betalingsoppfordring skal sendes i posten eller til elektronisk postkasse som Digipost.Du kan ikke sende en betalingsoppfordring på mail. Det er da også viktig at man har korrekt adresse på kunden sin. Korrekt adresse kan man få ved å ta kontakt med folkeregistreret.

Hva må en betalingsoppfordring inneholder?

Inkassoloven §10 omhandler krav til hva en betalingsoppfordring skal inneholde. Det er svært viktig at inkassodokuemnter er korrekt utfylt. Dersom man ikke har korrekt utfylte dokumenter vil man få hele kravet i retur fra namsmannen om man må gå til tvangsinndrivelse. Det er derfor viktig å ha et fakturaprogram og inkassosystem som lager korrekte dokumenter.


Betalingsoppfordringen skal angi

 • a) fordringshaverens navn,
 • b) hva kravet gjelder,
 • c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader,
 • d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra,
 • e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og
 • f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.

Varsel om utleggsforretning

Det er vanlig at en betalingsoppfordring også inneholder en "Varsel om utleggsforretning". Når man også varsler om at fakturaen kan bli sendt til namsmannen vil man slippe å sende et eget brev med "varsel om utleggsforretning" før saken kan sendes til tvnagsinndrivelse. Debet Faktura og Inkasso sitt inkasso-system sine betalingsoppfordringer inneholder alltid dette. jmf. Tvangsfullbyrdelsesloven §4-18


Du kan lese mer på vår artikkel om

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer