« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Selskapsform – hva er en selskapsform?

En selskapsform er den økonomiske styringsformen en virksomhet velger å ta ved registrering av selskapet. Hvilken selskapsform man velger for sin virksomhet vil ha innvirkning på følgende områder:

 • Risiko
 • Ansvar
 • Skatt
 • Plikter
 • Rettigheter

Det finnes derfor ingen fasit for hvilken selskapsform som er den beste. Alt avhenger av hvilken vurdering man gjør for fremtiden hva inntjeningsmuligheter angår.

Det er flere faktorer som spiller inn i valget av hvilken organisasjonsform som passer en virksomhet best. De viktigste spørsmålene man stiller seg er:

 • Hvilke konsekvenser får retningslinjene for skatt for valget?
 • Hvor stor er kapitalen man har til rådighet?
 • Hvilke krav til regnskap må man oppfylle?
 • Hvor stor risiko er man villig til å ta?
 • Er man åpen for at opplysninger om virksomhetens drift blir offentliggjort?

Ingen organisasjonsform vil være bedre enn de andre på generell basis. Det er derfor viktig at man velger ut fra hvilken situasjon man selv står i ved oppstarten av en ny virksomhet. Den største vurderingen man tar er gjerne inntjeningsmuligheter versus risiko.

De vanligste organisasjonsformene man har å velge mellom i Norge er:

 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Ansvarlig selskap (DA og ANS)
 • Samvirkeforetak (SA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
 • Andre organisasjonsformer som lag og foreninger
 • Forskjellene mellom disse er først og fremst at enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap gir eierne selv ansvar for organisasjonens gjeld. Går disse konkurs er det altså eierne selv som må betale den eventuelle gjelden, om så med personlige midler som hus og bil. Går et aksjeselskap konkurs er det derimot kun aksjeinnskuddet som går tapt. Det er forbundet med lavere risiko da eierne har et begrenset ansvar med tanke på gjeld.

  Filtrer:

  1. A-konto
  2. A-melding
  3. Aksje- Hva er en Aksje?
  4. Aksjekapital
  5. Ansvarlig selskap ANS
  6. Ansvarsforsikring
  7. Åpningsbalanse
  8. Arbeidsgiveravgift
  9. Årsoppgjør
  10. Årsrapport
  11. Årsregnskap
  12. Årsverk
  13. Avanse på salg
  14. Avkastning
  15. Betalingsoppfordring
  16. Bokføringsloven
  17. Debitor – hva er debitor?
  18. Driftsresultat
  19. Driftsutgift
  20. Egenkapital – hva er egenkapital?
  21. Enkeltpersonforetak
  22. Faktoring – hva er faktoring?
  23. Feriepenger – hva er feriepenger?
  24. Forretningsplan
  25. Forskuddsbetaling
  26. Frikort – hva er frikort?
  27. Generalforsamling
  28. Hovedbok – hva er hovedbok?
  29. Hva betyr brutto?
  30. Hva er bankavstemming?
  31. Hva er bankinnskudd?
  32. Hva er bokføring?
  33. Hva er bruttofortjeneste?
  34. Hva er bruttolønn?
  35. Hva er dagsoppgjør?
  36. Hva er dekningsbidrag?
  37. Hva er driftskostnad?
  38. Hva er en utgift?
  39. Hva er et aksjeselskap?
  40. Hva er et budsjett?
  41. Hva er et NUF?
  42. Hva er mva
  43. Hva er revisjon?
  44. Hva må en faktura inneholde?
  45. Inflasjon
  46. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
  47. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
  48. Inngående moms – hva er inngående moms?
  49. Kapital – hva er kapital?
  50. Kassakladd – hva er en kassakladd?
  51. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
  52. Kassekreditt
  53. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
  54. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
  55. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
  56. Kommaseparert fil
  57. Konsern – hva er et konsern?
  58. Kontantbeholdning
  59. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
  60. Kontantstrøm
  61. Kontantstrømanalyse
  62. Kontantstrømoppstilling
  63. Kontering
  64. Kontokort
  65. Kontonummer
  66. Kontoplan
  67. Kostnad
  68. Kostpris
  69. kredit
  70. Kreditere
  71. Kreditert faktura
  72. Kreditnota
  73. Kreditor – hva er en kreditor?
  74. Kunde
  75. Kundefordringer
  76. Kundekartotek
  77. Kundeliste
  78. Lagerstyring
  79. Leverandør
  80. Leverandørgjeld
  81. Leverandørkartotek
  82. Leverandørkreditt
  83. Leverandørliste
  84. Likvide midler
  85. Likviditet
  86. Likviditetsbudsjett
  87. Lønn
  88. Matching-prinsippet
  89. Merverdiavgiftsregisteret
  90. Moms – hva er moms?
  91. Momsoppgjør
  92. Momsregnskap
  93. Morarente
  94. Morselskap
  95. Mva-oppgave
  96. Mva-oppgjør
  97. Mva-registrering
  98. Mva-regnskap
  99. Mva-termin
  100. Namsmannen
  101. Næringsoppgave
  102. Norsk standard
  103. Noteopplysninger
  104. Nøkkeltall
  105. Nullpunktsomsetning
  106. Obligasjon
  107. Omdømme
  108. Omløpsmidler
  109. Omsetning
  110. Omsetningsoppgave
  111. Omtvistet krav
  112. One Stop Moms
  113. Opptjeningsprinsippet
  114. Ordre – hva er en ordre?
  115. Organisasjonsform
  116. Organisasjonsnummer
  117. Outsourcing
  118. Overskudd – hva er overskudd?
  119. Økonomisystemer
  120. Pakkseddel
  121. Passiva – hva er passiva?
  122. Periodisere – hva er periodisering?
  123. Personalkostnad – hva er personalkostnader?
  124. Postering – hva er postering?
  125. Priselastisitet – hva er priselastisitet?
  126. Profitt – hva er profitt?
  127. Proformafaktura – hva er en proformafaktura?
  128. Prosjektstyring – hva er prosjektstyring?
  129. Provisjon – hva er provisjon?
  130. Purring – hva er en purring?
  131. Råbalanse
  132. Realkapital – hva er realkapital?
  133. Registrert revisor
  134. Regning – hva er en regning?
  135. Regnskap – hva er regnskap?
  136. Regnskapsår – hva er et regnskapsår?
  137. Regnskapsbyrå – hva er et regnskapsbyrå?
  138. Regnskapskontroll – hva er regnskapskontroll?
  139. Regnskapsloven – hva er regnskapsloven?
  140. Regnskapsprinsipper – hva er regnskapsprinsipper?
  141. Reiseutgifter – hva er reiseutgifter?
  142. Remittering – hva er remittering?
  143. Rente – hva er rente?
  144. Reskontro – hva er reskontro?
  145. Reskontroavstemming
  146. Restskatt - Hva er restskatt?
  147. Resultatregnskap
  148. Revisjon - Hva er revisjon?
  149. Revisjonsplikt
  150. SAF-T – hva er SAF-T?
  151. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
  152. Saldobalansen
  153. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
  154. Salgsmoms
  155. Sammenstillingsprinsippet
  156. Selskapsform
  157. Selvangivelse
  158. Skatt – hva er skatt?
  159. Skattemelding
  160. Skatteoppgjør
  161. Skrapverdi
  162. Soliditet – hva er soliditet?
  163. Standardregnskap – hva er et standardregnskap?
  164. Statsautorisert revisor
  165. Stiftelse – hva er en stiftelse?
  166. Strekkode – hva er en strekkode?
  167. Styre – hva er et styre?
  168. SWIFT-kode
  169. Tap på faktura
  170. Tap på fordring
  171. Termin – hva er en termin?
  172. Tilbakeføring – hva er tilbakeføring?
  173. Tilbud – hva er et tilbud?
  174. Transaksjon – hva er en transaksjon?
  175. Transaksjonsprinsippet
  176. Tvangstrekk i lønn
  177. Utgående balanse
  178. Utgående moms
  179. Utgifter – hva er en utgifter?
  180. Utgiftsgodtgjørelse
  181. Utlignet skatt
  182. Utrangeringsverdi
  183. Utsatt skatt
  184. Varsel om utleggsforretning
  185. Velge selskapsform
  186. Webinar – hva er et webinar?

  Velg et abonnement som passer deg

  Faktura Gratis 0,- pr. måned *
  Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
  Faktura Pluss 49,- pr. måned
  For deg som ønsker
  ekstra funksjonalitet
  Kjøp Les mer om Faktura Pluss
  Egeninkasso 249,- pr. måned
  Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer om Egeninkasso