« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Morselskap – hva er et morselskap?

Et morselskap er et selskap som er overordnet flere mindre datterselskaper, og har en innflytelse på disse som er kontrollerende. Dette overordnede selskapet går også under betegnelsene moderselskap eller holdingselskap.

Morselskapet får sin makt og innflytelse normalt gjennom at selskapet er i besittelse av over 50% av datterselskapenes eiendeler. Dette er et krav til morselskapet og oppfylles vanligvis, og mest praktisk gjennom eierskap av datterselskapenes aksjer. For øvrig vil det også anses for å være et morselskap dersom innflytelsen på avgjørelsene som blir tatt i de andre selskapene er avtalt med de øvrige eierne. Sitter man med majoriteten i datterselskapenes styremøter vil det også betraktes som kontrollerende innflytelse.

Morselskapets ofte eneste funksjon er eierskap av minst 50% av aksjene i andre selskaper. Er dette tilfellet omtales selskapet som regel med begrepet holdingselskap. Det er likevel fullt mulig at et morselskap også driver egen virksomhet utover bare å eie aksjemajoriteten, i samarbeid med eller uavhengig av datterselskapenes virksomheter.

Datterselskapene og deres morselskap går gjerne under samlebetegnelsen konsern. Altså, med ordet konsern menes både datterselskapene og deres morselskap. De aller fleste selskap som inngår et slikt konsernforhold er aksjeselskap, likevel er det ingenting som hindrer selskapsformer utover dette å gå sammen om et slikt forhold.

Under bestemmelsene av et morselskap inngår alle aksjeselskapene som er involvert et forhold som deler risikoen. Ønsker man derimot å spre risikoen mellom flere aksjeselskaper gjennom investering i flere forskjellige selskap, kan dette gjøres gjennom det som kalles et investeringsselskap.

Eksempel

Steinen AS går under betegnelse morselskap. Dette på grunn av at de eier over 50% av aksjene i selskapene Kjøring AS, Henting AS og Levering AS. Dette gjør at de har kontrollerende innflytelse over datterselskapene sine, og har valgt å slå alt sammen til et konsern.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer