« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Morselskap – hva er et morselskap?

Et morselskap er et selskap som er overordnet flere mindre datterselskaper, og har en innflytelse på disse som er kontrollerende. Dette overordnede selskapet går også under betegnelsene moderselskap eller holdingselskap.

Morselskapet får sin makt og innflytelse normalt gjennom at selskapet er i besittelse av over 50% av datterselskapenes eiendeler. Dette er et krav til morselskapet og oppfylles vanligvis, og mest praktisk gjennom eierskap av datterselskapenes aksjer. For øvrig vil det også anses for å være et morselskap dersom innflytelsen på avgjørelsene som blir tatt i de andre selskapene er avtalt med de øvrige eierne. Sitter man med majoriteten i datterselskapenes styremøter vil det også betraktes som kontrollerende innflytelse.

Morselskapets ofte eneste funksjon er eierskap av minst 50% av aksjene i andre selskaper. Er dette tilfellet omtales selskapet som regel med begrepet holdingselskap. Det er likevel fullt mulig at et morselskap også driver egen virksomhet utover bare å eie aksjemajoriteten, i samarbeid med eller uavhengig av datterselskapenes virksomheter.

Datterselskapene og deres morselskap går gjerne under samlebetegnelsen konsern. Altså, med ordet konsern menes både datterselskapene og deres morselskap. De aller fleste selskap som inngår et slikt konsernforhold er aksjeselskap, likevel er det ingenting som hindrer selskapsformer utover dette å gå sammen om et slikt forhold.

Under bestemmelsene av et morselskap inngår alle aksjeselskapene som er involvert et forhold som deler risikoen. Ønsker man derimot å spre risikoen mellom flere aksjeselskaper gjennom investering i flere forskjellige selskap, kan dette gjøres gjennom det som kalles et investeringsselskap.

Eksempel

Steinen AS går under betegnelse morselskap. Dette på grunn av at de eier over 50% av aksjene i selskapene Kjøring AS, Henting AS og Levering AS. Dette gjør at de har kontrollerende innflytelse over datterselskapene sine, og har valgt å slå alt sammen til et konsern.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer