« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-oppgjør – hva er et mva-oppgjør?

Et mva-oppgjør, også kalt merverdiavgiftsoppgjør, er en virksomhets rapport for innbetaling av differansen mellom inngående og utgående mva i et regnskap. Mva-oppgjøret viser altså hvor mye mva som skal betales til Skatteetaten ved slutten av et regnskapsår. I dette regnskapet er det oversiktlig hvor mye den næringsdrivende har krav på å få tilbakebetalt, og hvor mye mva som har blitt innkrevd gjennom fakturering for varer og tjenester. Dette oppgjøret skal som siste del av prosessen leveres inn som mva-oppgave til Altinn.

I utregningen mva-oppgjøret er det inngående og utgående mva som brukes. Utgående mva, også kalt salgs-mva, er mva selgeren tillegger i prisen til en kjøper ved salg av en vare eller tjeneste. Salgs-mva er inkludert i prisen ved salg, men ofte også spesifisert på en kvittering eller faktura som tillagt mva. Inngående mva, eller kjøps-mva er det omvendte, altså, mva som blir tillagt prisen når man kjøper en vare. Dette kan virke forvirrende, men om man ser begge tillegg fra én enkelt virksomhets perspektiv blir det med ett enklere å skille de to fra hverandre. I denne virksomhetens mva-oppgjør skal, som tidligere nevnt, disse to postene i regnskapet settes opp mot hverandre. Differansebeløpet blir satt av til å betale, eller eventuelt få tilbake fra staten. Mva-oppgjøret er ferdigstilt når disse postene og det totale mva-regnskapet er levert til Altinn gjennom et skjema.

Mva-oppgjøret skal man i Norge regelmessig gjøre, og foretas vanligvis annen hver måned. Totalt altså seks ganger i året. I enkelte tilfeller kan virksomheter søke om å få lov til å gjøre mva-oppgjøret kun én gang i løpet av et år. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for virksomheter som er mindre. Eksempler på dette er tilfeller hvor virksomheten har en mva-pliktig omsetning på maksimum 1 million kroner i året, eller om den er drevet av en selvstendig næringsdrivende.

Driver en virksomhet også med avgiftsfri omsetning skal denne utelates fra mva-oppgjøret. Dette på grunn av at mva-regnskapet vil bli feilaktig om man inkluderer omsetningen som ikke krever betaling av avgifter og skatt. Eksempler på denne typen omsetning er salg av kulturelle tjenester eller undervisningstjenester.


Eksempel

Fransen AS er en virksomhet som driver med salg av koster. For å gjøre mva-oppgjøret sitt legger de først sammen utgående moms som er tillagt varene de har solgt og fakturert for, 100000 kr totalt, før de videre legger sammen inngående moms for varer de har kjøpt, 80000 kr. De setter disse opp mot hverandre og kommer frem til at differansen er 20000 kr. Dette beløpet skal i sin helhet videre betales inn til staten. Dette regnestykket leverer de så inn i et skjema til Altinn.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer