« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Mva-oppgjør – hva er et mva-oppgjør?

Et mva-oppgjør, også kalt merverdiavgiftsoppgjør, er en virksomhets rapport for innbetaling av differansen mellom inngående og utgående mva i et regnskap. Mva-oppgjøret viser altså hvor mye mva som skal betales til Skatteetaten ved slutten av et regnskapsår. I dette regnskapet er det oversiktlig hvor mye den næringsdrivende har krav på å få tilbakebetalt, og hvor mye mva som har blitt innkrevd gjennom fakturering for varer og tjenester. Dette oppgjøret skal som siste del av prosessen leveres inn som mva-oppgave til Altinn.

I utregningen mva-oppgjøret er det inngående og utgående mva som brukes. Utgående mva, også kalt salgs-mva, er mva selgeren tillegger i prisen til en kjøper ved salg av en vare eller tjeneste. Salgs-mva er inkludert i prisen ved salg, men ofte også spesifisert på en kvittering eller faktura som tillagt mva. Inngående mva, eller kjøps-mva er det omvendte, altså, mva som blir tillagt prisen når man kjøper en vare. Dette kan virke forvirrende, men om man ser begge tillegg fra én enkelt virksomhets perspektiv blir det med ett enklere å skille de to fra hverandre. I denne virksomhetens mva-oppgjør skal, som tidligere nevnt, disse to postene i regnskapet settes opp mot hverandre. Differansebeløpet blir satt av til å betale, eller eventuelt få tilbake fra staten. Mva-oppgjøret er ferdigstilt når disse postene og det totale mva-regnskapet er levert til Altinn gjennom et skjema.

Mva-oppgjøret skal man i Norge regelmessig gjøre, og foretas vanligvis annen hver måned. Totalt altså seks ganger i året. I enkelte tilfeller kan virksomheter søke om å få lov til å gjøre mva-oppgjøret kun én gang i løpet av et år. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for virksomheter som er mindre. Eksempler på dette er tilfeller hvor virksomheten har en mva-pliktig omsetning på maksimum 1 million kroner i året, eller om den er drevet av en selvstendig næringsdrivende.

Driver en virksomhet også med avgiftsfri omsetning skal denne utelates fra mva-oppgjøret. Dette på grunn av at mva-regnskapet vil bli feilaktig om man inkluderer omsetningen som ikke krever betaling av avgifter og skatt. Eksempler på denne typen omsetning er salg av kulturelle tjenester eller undervisningstjenester.


Eksempel

Fransen AS er en virksomhet som driver med salg av koster. For å gjøre mva-oppgjøret sitt legger de først sammen utgående moms som er tillagt varene de har solgt og fakturert for, 100000 kr totalt, før de videre legger sammen inngående moms for varer de har kjøpt, 80000 kr. De setter disse opp mot hverandre og kommer frem til at differansen er 20000 kr. Dette beløpet skal i sin helhet videre betales inn til staten. Dette regnestykket leverer de så inn i et skjema til Altinn.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer