« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Momsregnskap- hva er et momsregnskap?

Momsregnskapet til en virksomhet viser en ryddig oversikt over hvor mye moms man gjennom faktura har krevd inn på vegne av staten, og hvor mye moms man har betalt gjennom diverse innkjøp til virksomheten. Sluttresultatet av dette regnskapet er summen man skal betale i moms til staten, eller eventuelt få tilbake ved endt regnskapsår. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter er pliktig å levere et slikt regnskap ved enden av et regnskapsår.

Momsregnskapet er en integrert del av det ordinære regnskapet til alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. I dette inngår både det man omtaler som salgsmoms og kjøpsmoms, og det er differansen mellom disse som avgjør hvor mye man får tilbake eller må betale videre til staten. Salgsmomsen er i dette regnskapet momsen man som virksomhet legger til i prisen ved salg av en vare eller tjeneste til en kunde. Denne kreves inn på vegne av staten og skal i utgangspunktet betales videre, da den regnes som en del av virksomhetens inntekt. I tilfeller hvor man ikke betaler midler videre til staten er årsaken til dette at kjøpsmomsen overskrider salgsmomsens beløp. Kjøpsmomsen er altså momsen man gjennom kjøp av varer og tjenester til virksomheten har betalt i tillagt moms, og er fradragsberettiget. Uansett hva momsregnskapet ved slutten av regnskapsåret viser, er det differansen mellom salgs- og kjøpsmoms som forteller hvor mye penger man fra staten har krav på, eller må betale.

Eksempel:

Pedersen AS driver med produksjon og salg av puter med trykk. For å produsere disse putene er det nødvendig med innkjøp av materialer og transporttjenester. Ved slutten av året har virksomheten for dette betalt 200000 kr i moms. For salg av ferdig produserte puter har Pedersen AS til sammen krevd inn 140000 kroner i moms. Differansen mellom disse to i momsregnskapet tilsier at Pedersen har krav på tilbakebetaling av 60000 kr i moms fra staten.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer