« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Lønn – hva er lønn?


Lønn er det man som arbeidstaker mottar fra en arbeidsgiver som inntekt eller godtgjørelse for en arbeidsinnsats. Vanligvis utbetales lønn månedlig av en virksomhet til sine ansatte, og vil som regel bestå av en avtalt grunner i tillegg til eventuelle pålegg i form av overtidsbetaling, bonuser eller andre godtgjørelser. Informasjon om hvor mye, og hva man får utbetalt lønn for finner man i lønnsslippen. Denne mottar man som arbeidstaker før hver utbetaling, slik at man skal kunne gå over og se at det stemmer overens med avtalen man har med arbeidsgiver. Den fungerer som en kvittering og viser også hvor mye skatt som har blitt trukket fra lønnen. Altså, spesifiserer den bruttolønn, som er hvor mye man har tjent før skatt eller andre utgifter er trukket fra, og nettolønn som viser hvor mye man får utbetalt etter disse utgiftene er trukket fra.

I de aller fleste land bruker man utbetalt lønn som grunnlag for inntektsskatt. Det er i mange tilfeller også vanlig at en arbeidsgiver trekker skatt på forskudd for å videre betale dette til staten på vegne av arbeidstakeren. Dette for å gjøre det enklere for de ansatte å levere selvangivelsen. Lønn blir også omtalt med begrepet prisen for arbeidskraft i økonomisk teori.

I en virksomhet benytter man seg også ofte av begrepet lønnskostnader. Lønnskostnadene viser den totale utgiften som går til å betale lønnen til den enkelte ansatte, eller virksomheten som helhet. Et annet ord for dette er personalkostnader. Den totale lønnskostnaden skal føres i kontogruppe 5 i regnskapet til en virksomhet av arbeidsgiver.

Det finnes flere måter å gjøre avtaler for lønnsutbetalinger på. Man kan med arbeidsgiver ha en avtale om fast lønn, som vil si at man gjør en avtale for fast utbetalt månedslønn eller årslønn. Og man kan avtale en timelønn, som går ut på at man får utbetalt lønn etter hvor mange timer man er på eller gjør en jobb.

Eksempel

Jens jobber som deltidsansatt på kiosken Småkiosk AS. Her har han en avtale med arbeidsgiver om at han skal motta en timelønn på 200 kr. Denne skal utbetales hver måned med et skattetrekk på 30%. Ved enden av måneden har han jobbet 20 timer, som tilsvarer en bruttolønn på 4000 kr. Arbeidsgiver trekker så 30% fra dette, og Jens får utbetalt 2800 kr for månedens arbeidsinnsats.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarsforsikring
 6. Arbeidsgiveravgift
 7. Årsoppgjør
 8. Årsregnskap
 9. Årsverk
 10. Avanse på salg
 11. Avkastning
 12. Bokføringsloven
 13. Debitor – hva er debitor?
 14. Driftsresultat
 15. Driftsutgift
 16. Egenkapital – hva er egenkapital?
 17. Faktoring – hva er faktoring?
 18. Feriepenger – hva er feriepenger?
 19. Forretningsplan
 20. Forskuddsbetaling
 21. Frikort – hva er frikort?
 22. Hovedbok – hva er hovedbok?
 23. Hva betyr brutto?
 24. Hva er bankavstemming?
 25. Hva er bankinnskudd?
 26. Hva er bokføring?
 27. Hva er bruttofortjeneste?
 28. Hva er bruttolønn?
 29. Hva er dagsoppgjør?
 30. Hva er dekningsbidrag?
 31. Hva er driftskostnad?
 32. Hva er en utgift?
 33. Hva er et budsjett?
 34. Hva er mva
 35. Hva må en faktura inneholde?
 36. Inflasjon
 37. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 38. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 39. Inngående moms – hva er inngående moms?
 40. Kapital – hva er kapital?
 41. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 42. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 43. Kassekreditt
 44. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 45. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 46. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 47. Kommaseparert fil
 48. Konsern – hva er et konsern?
 49. Kontantbeholdning
 50. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 51. Kontantstrøm
 52. Kontantstrømanalyse
 53. Kontantstrømoppstilling
 54. Kontering
 55. Kontokort
 56. Kontonummer
 57. Kontoplan
 58. Kostnad
 59. Kostpris
 60. Kreditere
 61. Kreditert faktura
 62. Kreditnota
 63. Kreditor – hva er en kreditor?
 64. Kunde
 65. Kundefordringer
 66. Kundekartotek
 67. Kundeliste
 68. Lagerstyring
 69. Leverandør
 70. Leverandørgjeld
 71. Leverandørkartotek
 72. Leverandørkreditt
 73. Leverandørliste
 74. Likvide midler
 75. Likviditet
 76. Likviditetsbudsjett
 77. Lønn
 78. Matching-prinsippet
 79. Merverdiavgiftsregisteret
 80. Moms – hva er moms?
 81. Momsoppgjør
 82. Momsregnskap
 83. Morarente
 84. morselskap
 85. Mva-oppgave
 86. Mva-oppgjør
 87. Mva-registrering
 88. Mva-regnskap
 89. Mva-termin
 90. Restskatt - Hva er restskatt?
 91. Revisjon - Hva er revisjon?
 92. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 93. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 94. Skattemelding
 95. Skatteoppgjør
 96. Tap på fordring
 97. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer