« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Lønn – hva er lønn?


Lønn er det man som arbeidstaker mottar fra en arbeidsgiver som inntekt eller godtgjørelse for en arbeidsinnsats. Vanligvis utbetales lønn månedlig av en virksomhet til sine ansatte, og vil som regel bestå av en avtalt grunner i tillegg til eventuelle pålegg i form av overtidsbetaling, bonuser eller andre godtgjørelser. Informasjon om hvor mye, og hva man får utbetalt lønn for finner man i lønnsslippen. Denne mottar man som arbeidstaker før hver utbetaling, slik at man skal kunne gå over og se at det stemmer overens med avtalen man har med arbeidsgiver. Den fungerer som en kvittering og viser også hvor mye skatt som har blitt trukket fra lønnen. Altså, spesifiserer den bruttolønn, som er hvor mye man har tjent før skatt eller andre utgifter er trukket fra, og nettolønn som viser hvor mye man får utbetalt etter disse utgiftene er trukket fra.

I de aller fleste land bruker man utbetalt lønn som grunnlag for inntektsskatt. Det er i mange tilfeller også vanlig at en arbeidsgiver trekker skatt på forskudd for å videre betale dette til staten på vegne av arbeidstakeren. Dette for å gjøre det enklere for de ansatte å levere selvangivelsen. Lønn blir også omtalt med begrepet prisen for arbeidskraft i økonomisk teori.

I en virksomhet benytter man seg også ofte av begrepet lønnskostnader. Lønnskostnadene viser den totale utgiften som går til å betale lønnen til den enkelte ansatte, eller virksomheten som helhet. Et annet ord for dette er personalkostnader. Den totale lønnskostnaden skal føres i kontogruppe 5 i regnskapet til en virksomhet av arbeidsgiver.

Det finnes flere måter å gjøre avtaler for lønnsutbetalinger på. Man kan med arbeidsgiver ha en avtale om fast lønn, som vil si at man gjør en avtale for fast utbetalt månedslønn eller årslønn. Og man kan avtale en timelønn, som går ut på at man får utbetalt lønn etter hvor mange timer man er på eller gjør en jobb.

Eksempel

Jens jobber som deltidsansatt på kiosken Småkiosk AS. Her har han en avtale med arbeidsgiver om at han skal motta en timelønn på 200 kr. Denne skal utbetales hver måned med et skattetrekk på 30%. Ved enden av måneden har han jobbet 20 timer, som tilsvarer en bruttolønn på 4000 kr. Arbeidsgiver trekker så 30% fra dette, og Jens får utbetalt 2800 kr for månedens arbeidsinnsats.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer