« Tilbake (Debet Regnskap Ordbok)

Omdømme – hva er et omdømme?

Omdømme er et begrep som i økonomiens verden brukes for å beskrive hvordan en bedrift oppfattes utenifra. Hvilke meninger omverdenen har gjort seg med tanke på en bedrifts ytelser i form av leveranse og kvalitet, og hva som kan forventes av den. Det er med andre ord en immateriell beskrivelse for den eksterne oppfatningen av en bedrift. Omdømme er noe en bedrift i mindre grad kontrollerer selv, men samtidig kan påvirke i form av hvilke løfter de gir som bedrift, hvordan de tar seg ut sammenlignet med andre og generelt hva som kan forventes av bedriften. Eksterne interesser har ofte innflytelse, da det er de som avgjør om bedriften oppfyller deres forventninger.

Blant flere former for å oppnå et godt omdømme følger her en kort liste:

 • Sponsing av tiltak som kommer samfunnet til gode
 • Positiv medieomtale
 • Fornøyde kunder
 • Kontinuitet og stabilitet
 • Vekst og generell suksess på markedet

I flere noen tilfellet kan omdømmet også være selve merkevaren til en bedrift. Har man fått en god tilbakemelding på en vare man har produsert, er dette derfor noe som kan være fordelaktig å promotere i forbindelse med salg. Etter samme prinsipp kan det også være en god idé og så godt det lar seg gjøre dysse ned eventuell negativ omtale av bedriften. Andre begreper som benyttes i denne sammenhengen er «brand», «Image» og rykte. Verdien av et omdømme vil være vanskelig å fastsette helt nøyaktig da det som regel gjelder verdi på lengere sikt. Det skrives derfor i regnskapet som en immateriell verdi, og kan derfor ikke tillegges fysiske elementer av bedriftens eiendeler som bygninger og anleggsmidler. Det posteres da som «goodwill i balansen.

Eksempel:
Støvsuger AS har nettopp fått sitt nye produkt testet av «TV2 Hjelper deg». Det kom best ut av testen med terningkast seks, og bidrar til å gi deres merkevare et godt omdømme. De setter resultatet av testen på produktet sitt i butikk for at potensielle kunder skal være bevisst på at de har fått sin kvalitet bekreftet.

Filtrer:

 1. A-konto
 2. A-melding
 3. Aksje- Hva er en Aksje?
 4. Aksjekapital
 5. Ansvarlig selskap ANS
 6. Ansvarsforsikring
 7. Arbeidsgiveravgift
 8. Årsoppgjør
 9. Årsregnskap
 10. Årsverk
 11. Avanse på salg
 12. Avkastning
 13. Betalingsoppfordring
 14. Bokføringsloven
 15. Debitor – hva er debitor?
 16. Driftsresultat
 17. Driftsutgift
 18. Egenkapital – hva er egenkapital?
 19. Enkeltpersonforetak
 20. Faktoring – hva er faktoring?
 21. Feriepenger – hva er feriepenger?
 22. Forretningsplan
 23. Forskuddsbetaling
 24. Frikort – hva er frikort?
 25. Hovedbok – hva er hovedbok?
 26. Hva betyr brutto?
 27. Hva er bankavstemming?
 28. Hva er bankinnskudd?
 29. Hva er bokføring?
 30. Hva er bruttofortjeneste?
 31. Hva er bruttolønn?
 32. Hva er dagsoppgjør?
 33. Hva er dekningsbidrag?
 34. Hva er driftskostnad?
 35. Hva er en utgift?
 36. Hva er et aksjeselskap?
 37. Hva er et budsjett?
 38. Hva er et NUF?
 39. Hva er mva
 40. Hva må en faktura inneholde?
 41. Inflasjon
 42. Inngående balanse – hva er inngående balanse?
 43. Inngående faktura – hva er inngående faktura?
 44. Inngående moms – hva er inngående moms?
 45. Kapital – hva er kapital?
 46. Kassakladd – hva er en kassakladd?
 47. Kassebeholdning – hva er kassebeholdning?
 48. Kassekreditt
 49. Kasseoppgjør – hva er kasseoppgjør?
 50. KID-nummer – hva er et KID-nummer?
 51. Kjøpsmoms – hva er kjøpsmoms?
 52. Kommaseparert fil
 53. Konsern – hva er et konsern?
 54. Kontantbeholdning
 55. Kontantfaktura - Hva er er kontantfaktura?
 56. Kontantstrøm
 57. Kontantstrømanalyse
 58. Kontantstrømoppstilling
 59. Kontering
 60. Kontokort
 61. Kontonummer
 62. Kontoplan
 63. Kostnad
 64. Kostpris
 65. Kreditere
 66. Kreditert faktura
 67. Kreditnota
 68. Kreditor – hva er en kreditor?
 69. Kunde
 70. Kundefordringer
 71. Kundekartotek
 72. Kundeliste
 73. Lagerstyring
 74. Leverandør
 75. Leverandørgjeld
 76. Leverandørkartotek
 77. Leverandørkreditt
 78. Leverandørliste
 79. Likvide midler
 80. Likviditet
 81. Likviditetsbudsjett
 82. Lønn
 83. Matching-prinsippet
 84. Merverdiavgiftsregisteret
 85. Moms – hva er moms?
 86. Momsoppgjør
 87. Momsregnskap
 88. Morarente
 89. morselskap
 90. Mva-oppgave
 91. Mva-oppgjør
 92. Mva-registrering
 93. Mva-regnskap
 94. Mva-termin
 95. Namsmannen
 96. Næringsoppgave
 97. Norsk standard
 98. Noteopplysninger
 99. nøkkeltall
 100. Nullpunktsomsetning
 101. Obligasjon
 102. Omdømme
 103. Omløpsmidler
 104. omsetning
 105. Omtvistet krav
 106. Restskatt - Hva er restskatt?
 107. Revisjon - Hva er revisjon?
 108. Saldobalanse - Hva er saldobalanse?
 109. Salgsdokument - Hva er et salgsdokument?
 110. Skattemelding
 111. Skatteoppgjør
 112. Tap på fordring
 113. Varsel om utleggsforretning
 114. Velge selskapsform

Velg et abonnement som passer deg

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer
Egeninkasso 249,- pr. måned
Den beste løsningen for effektiv innkreving Kjøp Les mer