« Tilbake (GDPR)

GDPR for små bedrifter: Hva du trenger å vite

GDPR (General Data Protection Regulation) er en lov som regulerer hvordan bedrifter samler inn og bruker personopplysninger. Loven ble innført i EU i mai 2018, og gjelder for alle bedrifter som samler inn og behandler personopplysninger, uavhengig av størrelse eller bransje. Dette inkluderer små bedrifter.

For små bedrifter kan det være en utfordring å håndtere GDPR-kravene. Men det er viktig å forstå at GDPR ikke bare er en lov som må følges, men også en mulighet til å bygge tillit og styrke forholdet til kundene. En viktig del av dette arbeidet er dokumentasjon.

GDPR for små bedrifter: Hva trenger du å vite

Dokumentasjon av GDPR-arbeidet

Som bedriftseier må du dokumentere at du har iverksatt tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres i henhold til GDPR. Dette inkluderer blant annet:

 • Registrering av personopplysninger: Du må dokumentere hvilke personopplysninger som samles inn, hvor de kommer fra, hva de brukes til og hvor lenge de blir lagret.
 • Risikovurderinger: Du må gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler mot personopplysningene, og iverksette tiltak for å minimere disse risikoene.
 • Instrukser til ansatte: Du må sørge for at alle ansatte som har tilgang til personopplysninger, forstår kravene i GDPR og hvordan de skal håndtere personopplysninger.
 • Databehandleravtaler: Hvis du bruker tredjeparter til å behandle personopplysninger på dine vegne, må du inngå databehandleravtaler som regulerer hvordan disse opplysningene skal behandles.
 • Personvernerklæring: Du må ha en personvernerklæring som beskriver hvordan du samler inn, bruker og lagrer personopplysninger, og hvordan enkeltpersoner kan utøve sine rettigheter.

Fordeler med dokumentasjon

Dokumentasjon av GDPR-arbeidet gir flere fordeler for bedriften din:

 • Bekreftelse på overholdelse: Dokumentasjonen viser at bedriften din tar personvern på alvor, og har iverksatt tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres i henhold til GDPR.
 • Tillit: Kundene vil føle seg mer trygge på at deres personopplysninger blir behandlet på en sikker og ansvarlig måte, noe som kan bygge tillit og styrke forholdet mellom bedriften og kundene.

GDPR-krav for små bedrifter

Selv om GDPR-kravene kan virke overveldende for små bedrifter, er det viktig å huske at de er tilpasset for å sikre beskyttelse av personopplysninger og privatlivet til enkeltpersoner. Her er noen av de viktigste kravene som små bedrifter må følge:

 • Samtykke: Du må innhente samtykke fra enkeltpersoner før du kan samle inn, bruke eller lagre deres personopplysninger. Samtykket må være frivillig, spesifikt, informert og uttrykkelig.
 • Rettigheter for enkeltpersoner: Enkeltpersoner har rett til å be om tilgang til deres personopplysninger, rette feilaktige opplysninger, slette opplysninger og begrense eller protestere mot bruken av deres opplysninger.
 • Sikkerhetstiltak: Du må iverksette passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring eller uautorisert tilgang.
 • Databehandleravtaler: Hvis du bruker tredjeparter til å behandle personopplysninger på dine vegne, må du inngå databehandleravtaler som regulerer hvordan disse opplysningene skal behandles.

Ved å følge disse kravene og dokumentere GDPR-arbeidet, kan små bedrifter bygge tillit og styrke forholdet til kundene sine samtidig som de beskytter personopplysningene til enkeltpersoner. Det kan også være en fordel å søke profesjonell hjelp fra en GDPR-konsulent eller advokat for å sikre at bedriften din overholder alle kravene.

Ta kontakt i dag for å få orden på GDPR i din bedrift

Med Debet GDPR får du ferdig utfylt utkast til GDPR-dokumenter. Du trenger kun å fylle ut vår tilpassede spørreskjema, så lager vi dokumentene for deg. Prisen for GDPR-pakke er 4990,- ekskl. mva.

Med i pakken får du følgende dokumenter:

 • Personvernerklæring
 • Behandlingsoversikt
 • Risikovurdering
 • Plan for datasikkerhet
 • Databehandleravtale
 • Samtykkeerklæring
 • Policy for informasjonssikkerhet
 • Opplæringsmateriell for ansatte

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Gå til registreringsskjema

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Behandling av personopplysninger
 2. Biometriske data
 3. Cookies (Informasjonskapsler)
 4. Data Protection Impact Assessments (DPIAs)
 5. Dataansvarlig
 6. Databehandleravtale
 7. Databehandleravtale i forbindelse med GDPR
 8. Databrudd
 9. Dataminimering
 10. Dataoverføring
 11. Dataportabilitet
 12. Datatilsynet
 13. Er bilder personopplysning?
 14. Er brukernavn en personopplysning?
 15. Er det lov å sende personnummer på e-post?
 16. Er e-post omfattet av GDPR?
 17. Er lønn en personopplysning?
 18. Er personnummer personopplysning?
 19. Ferdig utfylte GDPR-dokumenter
 20. Formålsbegrensning
 21. Forstå GDPR-prinsipper
 22. Forstå GDPR-unntak
 23. GDPR
 24. GDPR - Innebygd personvern
 25. GDPR for små bedrifter: Hva du trenger å vite
 26. GDPR kurs
 27. GDPR og ansattdata
 28. GDPR og datainnbrudd
 29. GDPR og markedsføring
 30. GDPR og tredjeparts databehandlere
 31. GDPR-arbeidet må dokumenteres
 32. GDPR-bøter og straffer
 33. GDPR-dokumentasjon og retningslinjer for små og mellomstore bedrifter
 34. GDPR-systemets innhold
 35. Genetiske data
 36. Helseinformasjon
 37. Hva er straffen for å bryte personvern?
 38. Hva menes med GDPR?
 39. Hva regnes som sensitive opplysninger?
 40. Hva skal GDPR beskytte?
 41. Hva står forkortelsen GDPR for?
 42. Hvem håndhever GDPR?
 43. Hvem har ansvar for personopplysninger?
 44. Hvem omfattes av GDPR?
 45. Hvor gjelder GDPR?
 46. Hvor lenge kan personopplysninger lagres?
 47. Hvorfor har vi GDPR?
 48. Implementering av beste praksis for personvern for GDPR
 49. Informasjonsplikt
 50. Informasjonssikkerhet
 51. Informasjonssikkerhet og internkontroll GDPR
 52. Innebygd personvern og personvern GDPR
 53. Interesseavveining
 54. Kan sjefen sjekke e-posten din?
 55. Konsekvensene av manglende overholdelse av GDPR
 56. Lagringsbegrensning
 57. Legge til rette for retting og sletting i forbindelse med GDPR
 58. Lovlig grunnlag for behandling
 59. Målene for GDPR
 60. Meldingsplikt ved databrudd
 61. Når ble GDPR vedtatt?
 62. Personopplysninger
 63. Personvern som standard
 64. Personvern ved design
 65. Personvernerklæring i henhold til GDPR
 66. Personvernkonsekvenser
 67. Personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftelse i forbindelse med GDPR
 68. Personvernombud
 69. Protokoll over behandlingsaktiviteter GDPR
 70. Rett til å protestere
 71. Rett til begrensning av behandling
 72. Rett til dataportabilitet
 73. Rett til innsyn
 74. Rett til korrigering
 75. Rett til sletting
 76. Rollen til databeskyttelsesansvarlig
 77. Samtykke i GDPR
 78. Samtykkeadministrasjon
 79. Samtykkeadministrasjon under GDPR
 80. Sensitive personopplysninger
 81. Sjekkliste GDPR