Få orden på GDPR for din bedrift med Debet GDPR, i dag!

Se hva Debet GDPR inneholder Ta kontakt

Med Debet GDPR får små og mellomstore bedrifter
enkelt og rimelig kontroll på GDPR til sin bedrift.

GDPR (Personvernforordningen)

GDPR høres kanskje kjedelig ut, men alternativet om å overse det kan i verste fall bety personopplysninger på avveie, høye bøter og skade av omdømme. Mange norske bedrifter unnlater å forholde seg til gjeldende lover og regler, og konsekvensene av dette kan bli fatale.

Derfor har vi utviklet Debet GDPR - en brukervennlig og pålitelig løsning som tar seg av alt du trenger for å overholde relevant lovgivning og beskytte personopplysningene til dine kunder og ansatte.

Debet GDPR inneholder

Personvernerklæring

En klar og forståelig Personvernerklæring som informerer brukerne om hvordan du håndterer deres personopplysninger.

Behandlingsoversikt

En Behandlingsoversikt som gir detaljert informasjon om hvilke personopplysninger du behandler, hvorfor og hvor lenge de lagres.

Risikovurdering

En Risikovurdering som identifiserer potensielle risikoer for personvernbrudd og tiltak for å redusere disse risikoene.

Plan for datasikkerhet

En Plan for datasikkerhet for å sikre at du har tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene du behandler.

Databehandleravtale

En Databehandleravtale for å sikre at eventuelle tredjeparter du deler data med, også overholder GDPR.

Samtykkeerklæring

En Samtykkeerklæring som sikrer at du innhenter og lagrer samtykke på riktig måte.

Policy

En Policy for informasjonssikkerhet som klart definerer bedriftens tiltak for datasikkerhet.

Opplæringsmateriell

Opplæringsmateriell for ansatte for å sikre at alle i din bedrift forstår deres roller og ansvar når det gjelder å håndtere personopplysninger.

Slik fungerer det

1 GDPR kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg for den videre prosessen.

2 GDPR personvern

GDPR sørger for at bedrifter sikrer personopplysninger og lagrer dem på en forsvarlig måte. Redegjør kort om din bedrifts innsamling og lagring av personopplysninger via vårt skjema.

3 GDPR ferdige dokumenter

Debet GDPR leverer alle de nødvendige dokumentene du trenger for å være oppdatert på GDPR reglementet.

Lovverket rundt GDPR kan være tungvint å sette seg inn i, og vil for mange ta mye av verdifull tid for å få på plass. Derfor tilbyr Debet GDPR det bedriften din trenger for å få orden på GDPR, og dermed sikrer bedriften din mot høye bøter og tap av viktig omdømme.

Vårt GDPR-system er spesielt tilpasset behovene til små og mellomstore bedrifter. Vi vet at ressurser kan være begrenset, og at man kanskje ikke har egne juridiske eller IT-ressurser tilgjengelig. Derfor har vi gjort Debet GDPR så enkelt og tilgjengelig som mulig, samtidig som vi sikrer at du oppfyller alle kravene i relevant lovgivning.

Med Debet GDPR kan du være trygg på at personvern er tatt på alvor, samtidig som du kan fokusere på å drive din virksomhet.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan Debet GDPR kan hjelpe din bedrift med å oppfylle sine GDPR-forpliktelser og beskytte personopplysningene til dine kunder og ansatte.

Hva koster det?

Debet GDPR får du nå for kun 4 990,- ekskl. mva

Kontaktskjema for GDPR

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

Firmanavn

Org. nr.

Telefonnummer

Addresse

Postnummer

Poststed

Kommentar