« Tilbake (GDPR)

Alt du trenger å vite om GDPR

Den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) trådte i kraft i mai 2018, og påvirket bedrifter av alle størrelser, inkludert små og mellomstore bedrifter (SMB). Forordningen tar sikte på å styrke databeskyttelsen for enkeltpersoner innenfor Den europeiske union (EU) og regulerer hvordan virksomheter samler inn, behandler, lagrer og bruker personopplysninger. Denne omfattende veiledningen vil hjelpe SMB-er å forstå GDPR-regelverket og sikre overholdelse.

Alt om GDPR-Debet GDPR

Omfang og anvendelighet av GDPR

GDPR gjelder for enhver organisasjon, uavhengig av hvor de befinner seg, som behandler personopplysninger om enkeltpersoner innenfor EU. SMB-er må være klar over at de kan være underlagt GDPR selv om de ikke fysisk befinner seg i EU. Hvis en virksomhet tilbyr varer eller tjenester til enkeltpersoner i EU eller overvåker deres oppførsel, må den overholde GDPR-regelverket.

Personopplysninger Definisjon

Under GDPR refererer personopplysninger til all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person. Dette inkluderer navn, adresser, e-postadresser, telefonnumre, identifikasjonsnumre, IP-adresser og til og med elektroniske identifikatorer som informasjonskapsler. Den dekker også spesielle kategorier av personopplysninger, som rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro og helseinformasjon, som krever ekstra beskyttelse.

Nøkkelprinsipper for GDPR

GDPR er basert på syv nøkkelprinsipper som bedrifter må følge:

 1. Lovlighet, rettferdighet og åpenhet: Personopplysninger må behandles lovlig, rettferdig og transparent.
 2. Formålsbegrensning: Data bør kun samles inn for spesifikke, eksplisitte og legitime formål.
 3. Dataminimering: Kun nødvendige data skal samles inn og behandles.
 4. Nøyaktighet: Data skal være nøyaktige og oppdaterte.
 5. Lagringsbegrensning: Data bør ikke lagres lenger enn nødvendig.
 6. Integritet og konfidensialitet: Data bør beskyttes mot uautorisert tilgang, tap og ødeleggelse.
 7. Ansvarlighet: Organisasjoner må vise at de overholder GDPR-prinsippene.

Lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger

GDPR krever at virksomheter skal ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. De seks lovlige grunnlagene er:

 1. Samtykke: Den enkelte har gitt et klart samtykke til å behandle sine data for et bestemt formål.
 2. Kontrakt: Behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den enkelte er part i.
 3. Juridisk forpliktelse: Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.
 4. Vitale interesser: Behandling er nødvendig for å beskytte noens liv.
 5. Offentlig oppgave: Behandling er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for en offisiell funksjon.
 6. Legitime interesser: Behandling er nødvendig for organisasjonens eller en tredjeparts legitime interesser, forutsatt at disse interessene ikke overstyrer individets rettigheter og interesser.

Enkeltpersoners rettigheter

GDPR gir enkeltpersoner flere rettigheter angående deres personopplysninger, inkludert:

 1. Rett til å bli informert: Enkeltpersoner har rett til å vite hvordan opplysningene deres behandles.
 2. Rett til innsyn: Enkeltpersoner har rett til innsyn i sine egne data.
 3. Rett til retting: Enkeltpersoner har rett til å be om retting av unøyaktige data.
 4. Rett til sletting (rett til å bli glemt): Enkeltpersoner kan be om sletting av dataene sine under visse omstendigheter.
 5. Rett til å begrense behandlingen: Enkeltpersoner kan be om begrensning av behandlingen av dataene deres i bestemte situasjoner.
 6. Rett til dataportabilitet: Enkeltpersoner har rett til å innhente og gjenbruke sine personopplysninger på tvers av ulike tjenester.
 7. Rett til å protestere: Enkeltpersoner har rett til å protestere mot behandlingen av dataene deres under visse omstendigheter, for eksempel direkte markedsføring.
 8. Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking og profilering: Enkeltpersoner har rett til ikke å bli underlagt avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger for dem eller påvirker dem i vesentlig grad.

Konsekvenser av brudd på GDPR-regelverket

Brudd på GDPR-regelverket kan føre til alvorlige konsekvenser for virksomheter, inkludert bøter og skade på omdømme. Det europeiske databeskyttelsesbyrået (EDPB) har myndighet til å utstede bøter opp til 4% av en virksomhets globale årlige omsetning eller opp til 20 millioner euro, avhengig av hvilken sum som er høyere. Dessuten kan brudd på GDPR føre til skade på virksomhetens omdømme og mistet tillit blant kundene.

Hvordan SMB-er kan sikre overholdelse av GDPR

SMB-er kan sikre overholdelse av GDPR ved å følge enkle, men viktige trinn:

 • Forstå og evaluer virksomhetens behandling av personopplysninger.
 • Oppnevn en person som ansvarlig for GDPR-overholdelse.
 • Gjennomgå og oppdater virksomhetens retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysninger.
 • Informere ansatte om GDPR og deres ansvar for å overholde regelverket.
 • Opprette en plan for håndtering av personopplysninger i tilfelle av en sikkerhetshendelse.
 • Gjennomgå og forbedre virksomhetens teknologiske sikkerhetstiltak.
 • Oppdatere virksomhetens avtaler med tredjeparter om behandling av personopplysninger.

Ta kontakt i dag for å få orden på GDPR i din bedrift

Med Debet GDPR får du ferdig utfylt utkast til GDPR-dokumenter. Du trenger kun å fylle ut vår tilpassede spørreskjema, så lager vi dokumentene for deg. Prisen for GDPR-pakke er 4990,- ekskl. mva.

Med i pakken får du følgende dokumenter:

 • Personvernerklæring
 • Behandlingsoversikt
 • Risikovurdering
 • Plan for datasikkerhet
 • Databehandleravtale
 • Samtykkeerklæring
 • Policy for informasjonssikkerhet
 • Opplæringsmateriell for ansatte

Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Gå til registreringsskjema

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Behandling av personopplysninger
 2. Biometriske data
 3. Cookies (Informasjonskapsler)
 4. Data Protection Impact Assessments (DPIAs)
 5. Dataansvarlig
 6. Databehandleravtale
 7. Databehandleravtale i forbindelse med GDPR
 8. Databrudd
 9. Dataminimering
 10. Dataoverføring
 11. Dataportabilitet
 12. Datatilsynet
 13. Er bilder personopplysning?
 14. Er brukernavn en personopplysning?
 15. Er det lov å sende personnummer på e-post?
 16. Er e-post omfattet av GDPR?
 17. Er lønn en personopplysning?
 18. Er personnummer personopplysning?
 19. Ferdig utfylte GDPR-dokumenter
 20. Formålsbegrensning
 21. Forstå GDPR-prinsipper
 22. Forstå GDPR-unntak
 23. GDPR
 24. GDPR - Innebygd personvern
 25. GDPR for små bedrifter: Hva du trenger å vite
 26. GDPR kurs
 27. GDPR og ansattdata
 28. GDPR og datainnbrudd
 29. GDPR og markedsføring
 30. GDPR og tredjeparts databehandlere
 31. GDPR-arbeidet må dokumenteres
 32. GDPR-bøter og straffer
 33. GDPR-dokumentasjon og retningslinjer for små og mellomstore bedrifter
 34. GDPR-systemets innhold
 35. Genetiske data
 36. Helseinformasjon
 37. Hva er straffen for å bryte personvern?
 38. Hva menes med GDPR?
 39. Hva regnes som sensitive opplysninger?
 40. Hva skal GDPR beskytte?
 41. Hva står forkortelsen GDPR for?
 42. Hvem håndhever GDPR?
 43. Hvem har ansvar for personopplysninger?
 44. Hvem omfattes av GDPR?
 45. Hvor gjelder GDPR?
 46. Hvor lenge kan personopplysninger lagres?
 47. Hvorfor har vi GDPR?
 48. Implementering av beste praksis for personvern for GDPR
 49. Informasjonsplikt
 50. Informasjonssikkerhet
 51. Informasjonssikkerhet og internkontroll GDPR
 52. Innebygd personvern og personvern GDPR
 53. Interesseavveining
 54. Kan sjefen sjekke e-posten din?
 55. Konsekvensene av manglende overholdelse av GDPR
 56. Lagringsbegrensning
 57. Legge til rette for retting og sletting i forbindelse med GDPR
 58. Lovlig grunnlag for behandling
 59. Målene for GDPR
 60. Meldingsplikt ved databrudd
 61. Når ble GDPR vedtatt?
 62. Personopplysninger
 63. Personvern som standard
 64. Personvern ved design
 65. Personvernerklæring i henhold til GDPR
 66. Personvernkonsekvenser
 67. Personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftelse i forbindelse med GDPR
 68. Personvernombud
 69. Protokoll over behandlingsaktiviteter GDPR
 70. Rett til å protestere
 71. Rett til begrensning av behandling
 72. Rett til dataportabilitet
 73. Rett til innsyn
 74. Rett til korrigering
 75. Rett til sletting
 76. Rollen til databeskyttelsesansvarlig
 77. Samtykke i GDPR
 78. Samtykkeadministrasjon
 79. Samtykkeadministrasjon under GDPR
 80. Sensitive personopplysninger
 81. Sjekkliste GDPR