« Tilbake (Startup)

Holdingselskap

Nystøpte gründere blir gjerne introdusert for ideen om å opprette et holdingselskap som et økonomisk fordelaktig alternativ med tanke på både pengeflyt og reinvestering av utbytte. Det blir betraktet som en god måte å unngå eller spare seg for skatt på, men hva er et holdingselskap, og er fordelene så store som man skal ha det til?

holdingselskap

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et aksjeskap hvis hovedfunksjon er eierskapet av andre selskaper. Det vil si at holdingselskapet selv ikke driver med salg av hverken varer eller tjenester. Altså, gjør et holdingselskap lite annet enn å eie andre selskaper. Det er gjerne investorer som etablerer holdingselskaper for å kjøpe andeler i andre selskaper. For deg som gründer vil det si at holdingselskapet eier andelen din i selskapet du er i ferd med å starte. Du er altså ikke personlig ansvarlig eller eier av ditt selskap, men holdingselskapet eier ditt selskap.

Morselskap og investeringsselskap

Holdingselskaper blir omtalt som to forskjellige ting: morselskap og investeringsselskap. Forskjellen på disse ligger i hensikten bak oppkjøpet holdingselskapet gjør av andre selskap.

I morselskapets tilfelle er hensikten bak i større grad å kontrollere driften av datterselskapene. Morselskapet kjøper da opp størstedelen av aksjene i et selskap for å få aksjemajoriteten. Denne modellen for holdingselskap og tilhørende datterselskap kalles konsern.

Investeringsselskapet har som formål å investere i nye selskaper. I dette tilfellet vil holdingselskapet i større grad investere i nye bedrifter for å spre risikoen i oppstartsfasen over flere forskjellige selskaper. Denne modellen er kanskje mer relevant for deg som gründer, og derfor den strukturen vi skal ta for oss videre i artikkelen.

Fordeler

Holdingselskapet har sine klare fordeler og den mest åpenbare ser man kanskje i forbindelse med beskatning. Man skal nemlig (nesten) ikke betale skatt av gevinst eller utbytter som overføres til holdingselskapet ved salg av datterselskapenes aksjer, med mindre gevinsten eller utbyttet er personlig. Det vil si at gevinsten eller utbyttet er skattefritt så lenge det reinvesteres i nye selskaper. Altså, betaler man kun skatt av utbyttet om det tas ut av eieren som lønn. Mer riktig blir det kanskje derfor å kalle det utsatt skatt enn et skattefritak.

Ordningen kalles likevel fritaksmetoden og kan sies å være et politisk insentiv for å stimulere til reinvestering i nye selskaper heller enn det å gjøre uttak for personlig gevinst. På grunn av skattefritaket ved reinvestering er det en attraktiv ordning, som er gjeldende for alle datterselskaper registrert innenfor EØS.

Ulemper

Å være eieren av aksjer gjennom et holdingselskap har også sine ulemper. Blant annet er det ingen ordning som gir deg fradrag for tap ved en eventuell konkurs. Derfor kan man si at fritaksordningen går begge veier. Betaler man ikke skatt for aksjegevinstene sine får man altså ikke noen form for fradrag på tapene av disse. Eierne av datterselskapet vil også oppleve mindre fleksibilitet hva angår uttak av penger, som lønn og utbytte. Mener skattemyndighetene at utbetalingen er gjort som godtgjørelse for arbeid, og ikke i forbindelse med eierskap, kan disse midlene bli omklassifisert som lønn, med påfølgende krav om skatt og arbeidsgiveravgift. På grunn av at dette er et komplisert område å bevege seg i, burde man derfor ved usikkerhet rundt disse spørsmålene kontakte en skatteadvokat eller andre kvalifiserte rådgivere for hjelp.

Burde du velge holdingselskap?

I tillegg til de skattemessige fordelene ved opprettelsen av et holdingselskap er det også viktig å være bevisst det ekstra arbeidet som følger med. Du skal levere to årsregnskap, gjøre to registreringer i foretaksregisteret og det følger generelt med seg mer administrasjon.

Det kan også være lite å hente økonomisk fra opprettelsen av et holdingselskap om din ambisjon hovedsakelig ligger i å skape din egen arbeidsplass. Men, og du har interesse for, og liker tanken på flere virksomheter og investeringer kan det være mye å hente i et holdingselskap. Det kan også være dyrt å innse at dette er en gunstig modell etter flere års drift. Man hører også oftere om at folk angrer på at de ikke opprettet et holdingselskap enn at de gjorde det.


Finner du ut at et holdingselskap kunne vært noe for deg, må du gjerne kontakte oss i Debet for å komme i gang. Debet kan bistå med å levere årsregnskapet ditt, og gjøre det administrative enklere.

Ønsker du også å unngå den fire uker lange ventetiden for opprettelse av aksjeselskaper, kan du kjøpe både holdingselskap og datterselskap ferdig registrert av oss, klart til å gjøre investeringer på dagen.

Debet Startup - Hylleselskaper til salgs

Har du spørsmål om kjøp av aksjeselskap hos Debet er vi tilgjengelig for å svare deg på disse. Kontakt oss gjerne via:

Telefon: 90 50 10 80
E-post: post@debet.no


Om du er klar til å kjøpe ditt hylleselskap kan du gå til vårt registreringsskjema for kjøp av hylleselskaper. Du finner lenken her:


Registreringsskjema for kjøp av aksjeselskap

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Aksjeselskap som selskapsform
 2. Aksjeselskap til salgs
 3. Bestill ferdig registrert firma
 4. Bør du kjøpe hylleselskap
 5. Etablere aksjeselskap
 6. Etablere selskap
 7. Fordeler og ulemper med AS
 8. Holdingselskap
 9. Hva er et hylleselskap?
 10. Hvem bruker hylleselskap
 11. Hylleselskap
 12. Hylleselskap til salgs
 13. Kjøp et hylleselskap i dag
 14. Kjøpe aksjeselskap
 15. Kjøpe ferdig registrert aksjeselskap
 16. Kjøpe tomt aksjeselskap
 17. Krav til navn på aksjeselskap
 18. Rask registrering av selskap
 19. Registrere aksjeselskap
 20. Starte aksjeselskap
 21. Starte AS