« Tilbake (Startup)

Fordeler og ulemper med AS

Alle som ønsker å drive sin egen virksomhet kommer til et punkt i oppstartsfasen hvor man må velge hvilken selskapsform som passer formålet best. Om man velger å opprette et enkeltpersonsforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS/DA) eller et aksjeselskap (AS), vil det få konsekvenser for virksomhetens generelle og formelle drift.

fordeler-aksjeselskap

Hver av de nevnte selskapsformene følger med både fordeler og ulemper, som du må veie opp mot hverandre før du gjør et endelig valg av selskapsform. I denne artikkelen skal vi se nærmere på disse, og forhåpentligvis gjøre det litt enklere å finne ut om denne selskapsformen er riktig for deg.

Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er å betrakte som sin egen juridisk selvstendige person. Det vil si at du som eier ikke er ansvarlig for mer enn den innbetalte aksjekapitalen. Denne må være på minimum 30 000 kroner i henhold til aksjeloven. Likevel må eieren/eierne av det nystartede selskapet forvente å stille med ytterligere sikkerhet dersom aksjeselskapet ønsker å ta opp ytterligere lån.

Aksjekapitalens sikkerhet ligger i muligheten til å benytte disse midlene til å gjøre investeringer, sørge for god betalingsevne og opprettholde en forsvarlig egenkapital. I oppstarten er det derfor lurt å ha en såkalt fri egenkapital, som er penger utover aksjekapitalen for å dekke aksjeselskapets kostnader.

Herunder finner du typiske kjennetegn på et aksjeselskap:

 • Begrenset personlig ansvar
 • Rettigheter som ansatt
 • Egen juridisk person
 • Investorvennlig

Ulempene med aksjeselskap

Aller først skal vi ta for oss noen av ulempene ved å drive et aksjeselskap.

Flere formaliteter

Valget av et aksjeselskap som selskapsform følger med seg både flere formaliteter og roller som skal fylles. Formaliteter som styremøter, årsregnskap, protokoller og generalforsamlinger kreves av selskapsformen, og kan koste både tid, arbeid og penger.

Dette innebærer at selskapet har et styre med en styreleder, en generalforsamling og en daglig leder, eventuelt kontaktperson eller forretningsfører. Heldigvis er det slik at man kan løse dette ved at eieren tar på seg alle rollene. Ved behov må også selskapet ha sin egen regnskapsfører om aksjeselskapet har revisjonsplikt.

Krav om kapital

Det er dyrere å starte et aksjeselskap enn å starte både enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap. Du må, som nevnt, ha minst 30 000 kroner i aksjekapital, og gjerne mer enn det for å være på den sikre siden. Selve registreringen av aksjeselskapet i Altinn følger også med et gebyr på 5 570 kroner. Heldigvis er det ikke sånn at disse pengene forsvinner inn i selskapet. Så snart selskapet er registrert står man fritt til å benytte seg av disse midlene til å dekke kostnader.

Fordelene med aksjeselskap

Ingen ville ønsket å starte et aksjeselskap om det bare medførte ulemper. Vi skal nå se litt nærmere på hvilke fordeler man får ved å starte et aksjeselskap.

Mulig å være ansatt

Med dette menes det at du selv kan nyte fordelene av å jobbe som ansatt i selskapet. Det vil si at du blant annet har rett til sykepenger fra første sykedag, dagpenger ved arbeidsledighet og minstefradrag. Altså får du et personlig økonomisk sikkerhetsnett ved godene som følger med sine sosiale rettigheter som ansatt.

Begrenset risiko

Da aksjeselskapet ditt er sin egen juridiske person vil ikke du være personlig ansvarlig for en eventuell konkurs. Du vil kun være ansvarlig for aksjekapitalen på 30 000 kroner, resten er selskapets gjeld. Fallhøyden ved et aksjeselskap kan altså være lavere enn den ville vært med et enkeltpersonforetak.

Det er likevel verdt å merke seg at du ikke er beskyttet om du gir personlige garantier for vekst, bryter loven eller på annen måte opptrer grovt uaktsomt.

Fleksibelt og skalerbart

At aksjeselskapet er fleksibelt og skalerbart vil si at det har egenskaper som egner seg for vekst. For et aksjeselskap beregnes det 22% skatt av overskuddet, og man kan investere overskuddet i eget eller andre selskaper uten ekstra beskatning. Du kan få investorer til å satse penger på selskapet eller starte det med andre for å oppnå høyere startkapital. Om ønskelig kan man enkelt også selge hele eller deler av selskapet.

Hva bør du velge?

Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger helt og holdent av ambisjonene dine. Altså hvilke mål, ønsker og behov du ser for deg for din virksomhet. I mange tilfeller vil valget av aksjeselskap være riktig, selv om det ikke er like enkelt å drive som hverken enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskaper. Det kommer helt enkelt an på om du tenker å leve av driften eller ha det som en ekstra inntekt. Er formålet å leve av selskapet vil definitivt fordelene veie opp for ulempene.

Velg produktet som passer deg best

Faktura Gratis 0,- pr. måned *
Kom raskt i gang med faktureringen i dag Opprett konto Les mer om Faktura Gratis
Faktura Pluss 49,- pr. måned
For deg som ønsker
ekstra funksjonalitet
Kjøp Les mer om Faktura Pluss
Regnskap 69,- pr. måned
Komplett regnskapssystem Prøv gratis! Les mer om Debet Regnskap

Filtrer:

 1. Aksjeselskap som selskapsform
 2. Aksjeselskap til salgs
 3. Bestill ferdig registrert firma
 4. Bør du kjøpe hylleselskap
 5. Etablere aksjeselskap
 6. Etablere selskap
 7. Fordeler og ulemper med AS
 8. Holdingselskap
 9. Hva er et hylleselskap?
 10. Hvem bruker hylleselskap
 11. Hylleselskap
 12. Hylleselskap til salgs
 13. Kjøp et hylleselskap i dag
 14. Kjøpe aksjeselskap
 15. Kjøpe ferdig registrert aksjeselskap
 16. Kjøpe tomt aksjeselskap
 17. Krav til navn på aksjeselskap
 18. Rask registrering av selskap
 19. Registrere aksjeselskap
 20. Starte aksjeselskap
 21. Starte AS